Course syllabus PRSP - Pedagogická praxe (ILE - WS 2020/2021 - LS)


     Czech          


Kód předmětu:
PRSP
Název předmětu česky:
Pedagogická praxe
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 22/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Ing. Marie Horáčková, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2020.

Type of output: