Sylabus předmětu ZARB - Základy arboristiky (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZARB
Název předmětu česky:
Základy arboristiky
Název předmětu anglicky:
Arborists Basis
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Valentino Cristini (přednášející)
Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS. (přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (přednášející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Středa
11.00-12.50
B32
L. Praus, A. Klimešová
Přednáška
Každý týden120
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat informaci o oboru, jeho historii, základních tématech a aktuálním stavu poznání.
 
Obsah předmětu:
1.Všeobecný úvod (dotace 2/0)
 
a.
Historie oboru
b.
Základní legislativa oboru

2.
Péče o dřeviny (dotace 18/0)
 
a.
Výsadba a výsadbový materiál
b.Biologické základy péče o dřeviny
c.
Řez stromů
d.Sanace a konzervace stromů
e.
Kácení stromů
f.
Evidence, hodnocení a oceňování stromů
g.Ochrana stromů při stavební činnosti
h.Péče o senescentní stromy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška20 h
0 h
práce v terénu
4 h
0 h
příprava na zkoušku60 h0 h
Celkem
84 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen elektronickým testem sestávajícím z skupin otázek zahrnujících biologické základy arboristiky, základy péče, řez dřevin, výsadbu dřevin, hodnocení stavu dřevin a legislativní základy oboru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
KOLAŘÍK, J. a kol. Arboristika: pro další vzdělávání v arboristice. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola, 2008. 210 s.
KOLAŘÍK, J. -- KREJČIŘÍK, P. Latinsko-český a česko-latinský slovník odborných názvů dřevin. Brno: EDEN, 1995. 78 s.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 1. vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005. 720 s. II. ISBN 80-86327-44-2.
A new tree biology and dictionary: facts, photos, and philosophies on trees and their problems and proper care. 2. vyd. Durham, N.H.: Shigo and Trees, 1989. 618 s. ISBN 0-943563-04-6.
Tree basics. Durham: Shigo and Trees, 1997. 40 s. ISBN 0-943563-16-X.
Arboriculture: integrated management of landscape trees, shrubs, and vines. 4. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004. 578 s. ISBN 0-13-088882-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2014/2015, ZS 2013/2014, ZS 2012/2013, ZS 2011/2012, LS 2010/2011, ZS 2010/2011 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 8. 2020.

Typ výstupu: