Sylabus predmetu KCADD - Konstruování v CAD - 3D (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KCADD
Název předmětu česky:
Konstruování v CAD - 3D
Název předmětu anglicky:
Design with CAD -3D
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Ježek (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Kateřina Plšková (tutor)
Ing. Milan Šimek, Ph.D. (garant, tutor)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
T28
J. Ježek
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na základní tvorbu v parametrickém softwaru TopSolid WOOD v oblasti nábytkářského průmyslu. Studium obsahuje tvorbu ve 2D, resp. 3D, úpravu objektů, vytváření nábytkových dílců a sestav, implementace nábytkového kování a použití základních funkcí pro obrábění, tvorba výkresové dokumentace, včetně tvorby detailů s kótováním.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky tvorby v CAD/CAM softwaru TopSolid WOO (dotace 0/4)
 
a.
Charakteristika předmětu
b.
Seznámení s produktem společnosti TopSolid, uplatnění na trhu práce, základní nastavení pracovního prostředí
c.
Tvorba šablony dokumentu

2.
Tvorba 2D objektů v prostředí TopSolid WOOD - Design (dotace 0/8)
 
a.
Tvorba v režimu Skica
b.Tvorba v režimu Křivka
c.
Základy kótování a tvorba vazeb + Funkce pro editaci prvků ve 2D prostředí

3.
Tvorba 3D objektů v prostředí TopSolid WOOD - Design (dotace 0/6)
 
a.
Práce s objemem (plošné vytahování těles, rotační tělesa)
b.
Úprava těles pomocí funkcí zaoblení, zkosení, kapsa, odečtení atd....
c.
Úpravy těles kopírováním, zrcadlením + funkce pro editaci prvků ve 3D prostředí

4.Tvorba dílců, sestav a komponent (dotace 0/6)
 
a.Tvorba a definice dílců, tvorba a definice sestav
b.
Tvorba a definice komponent
c.
Práce s dílci, sestavami a komponentami

5.
Tvorba základní výkresové dokumentace v prostředí TopSolid WOOD – Draft (dotace 0/4)
 
a.Vytvoření výkresu a úprava ohraničení, razítka
b.
Vytvoření pohledů (2D, 3D), druhy pohledů, řezů, kótování prvků
c.
Vložení kusovníku/tabulky do výkresu a výstup výkresové dokumentace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
14 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
70 h
příprava na průběžný test
10 h
0 h
zpracování projektů
20 h
28 h
Celkem
78 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Projekt: zpracování 3D modelu dle vlastního návrhu včetně výkresové dokumentace.
Test: zkonstruování definovaného výrobku/sestavy v 3D CAD
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BULÍN, M. Využití software pro parametrické konstruování v nábytkářském průmyslu. Diplomová práca. Brno: MZLU v Brně, 2007. 69.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 7. 2020.

Typ výstupu: