Sylabus předmětu D-PR - Použití rostlin (ZF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
D-PR
Název předmětu česky:
Použití rostlin
Název předmětu anglicky:
Plant Use
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Garantující ústav: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Schopnost využít dosavadních znalostí (především rostlin, kompozice a metod zakládání a údržby zeleně) k navrhování rostlinných prvků, které optimálně spojují požadavky na jejich funkčnost jak s podmínkami ekologickými, tak možnostmi materiálně technickými, organizačními a ekonomickými.
 
Obsah předmětu:
1.Východiska použití rostlin v zahradní a krajinářské architektuře (ZaKA) (dotace 0/0)
2.
Zásady a metodika navrhování rostlinných prvků v ZaKA (dotace 0/0)
3.Přehled jednotlivých typů rostlinných prvků v ZaKA -- možnosti a omezení při jejich použití, výběr vhodných taxonů, specifika navrhování, zakládání a pěstování (dotace 0/0)
4.
Využívání vzrostlých (především dřevinných) rostlinných prvků v ZaKA -- jejich pěstování a obnova (dotace 0/0)
5.
Nové směry použití rostlin v ZaKA (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace10 h
10 h
příprava na zkoušku
80 h
80 h
zpracování seminární práce
80 h
80 h
Celkem
170 h
170 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška a obhajoba seminární práce prověřující znalosti a schopnosti charakterizované v části "cíl předmětu".
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KIERMEIER, P. Plantus: Personal Edition Freilandpflanzen ; Pflanzendatenbank mit Fotoarchiv.  Stuttgart. 1999. ISBN 3-8001-5293-2.
Handbuch Pflanzen im Garten- und Landschaftsbau: Nadelgehölze : Laubgehölze : Stauden. Berlin: Patzer, 2010. 280 s. ISBN 978-3-87617-117-3.
BORCHARDT, W. Pflanzenverwendung im Garten- und Landschaftsbau : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 2. vyd. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag, 1999. 316 s. ISBN 3-8001-1171-3.
CARPENTER, P L. -- WALKER, T D. -- DETURK, P E. a kol. Plants in the landscape : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 2. vyd. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press, 1990. 401 s. ISBN 1-57766-018-8.
GAIDA, W. -- GROTHE, H. Die Gehölze : Handbuch für Planung und Ausführung : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Berlin: Patzer, 2000. 319 s. ISBN 3-87617-096-6.
JELLICOE, S. The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 3. vyd. London: Thames and Hudson, 2000. 408 s. ISBN 0-500-27819-9.
GRUFFYDD, B. Tree Form, Size and Colour : A guide to selection, planting and design. 1. vyd. London: Chapman & Hall, 1995. 8 s. ISBN 0-419-19610-2.
OUDOLF, P. -- KINGSBURY, N. Designing with plants: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Portland: Timber Press, 2000. 160 s. ISBN 0-88192-437-7.
OUDOLF, P. -- KINGSBURY, N. Planting design: gardens in time and space. Portland, Or.: Timber Press, 2005. 175 s. ISBN 978-0-88192-740-5.
ROBINSON, N. The Planting Design Handbook : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., 2001. 32 s. ISBN 0-566-07545-8.

Doporučená:
Doporučená literatura předmětů „dendrologie“, „květinářství“ a „zahradně architektonická tvorba“.
HACKETT, B. Planting Design. London : E. & F.N. Spoon Ltd., 1979.
MAETHE, H. BdB-Handbuch : Gehölzsortimente und ihre Verwendung.. Pinneberg : Grün ist Leben, 1999.
PEJCHAL, M. Studijní materiál pro předmět „použití rostlin“. Lednice : MZLU v Brně, Ústav biotechniky zeleně v Lednici na Moravě, 2009. (elektronická i tištěná forma, každoroční aktualizace).

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 23. 7. 2020.

Typ výstupu: