Sylabus predmetu TVN2 - Tvorba nábytku II (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TVN2
Název předmětu česky:
Tvorba nábytku II
Název předmětu anglicky:
Furniture Design II
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s nábytkovou tvorbou (designem) se zohledněním na funkci a poslání výrobku, ergonomii, bezpečnost, typologii, konstrukci, technologií a materiál.
 
Obsah předmětu:
1.
Sedací nábytek (dotace 3/0)
 
a.
Základní názvosloví.
b.
Typologické členění dle materiálu, konstrukce, technologie výroby.
c.
Aplikace v bytovém a veřejném interiéru.

2.
Stolový nábytek (dotace 3/0)
 
a.Základní názvosloví.
b.Typologické členění dle materiálu, konstrukce, technologie výroby.
c.
Aplikace v bytovém a veřejném interiéru.

3.
Lůžkový nábytek (dotace 2/0)
 
a.
Základní názvosloví.
b.
Typologické členění dle materiálu, konstrukce, technologie výroby.
c.Aplikace v bytovém a veřejném interiéru.

4.
Čalouněný odpočivný nábytek (dotace 3/0)
 
a.Základní názvosloví.
b.
Typologické členění dle materiálu, konstrukce, technologie výroby.
c.
Aplikace v bytovém a veřejném interiéru.

5.
Úložný nábytek (dotace 3/0)
 
a.
Základní názvosloví. Pojmy: solitér, předsíň, malé a velké úložné prostory, kuchyně, koupelny, vestavěný a doplňkový úložný nábytek.
b.
Typologické členění dle materiálu, konstrukce, technologie výroby.
c.
Aplikace v bytovém a veřejném interiéru.

6.
Úvod do cvičení (dotace 0/2)
 
a.Požadavky a způsob práce

7.
Nábytkový bytový soliter (dotace 0/8)
 
a.
Zadání úkolu
b.Rešerše historických pramenů, vstupní požadavky
c.
Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skici, model
e.
Výběr konečné varianty, diskuze

8.
Malý úložný a odkladní nábytek (dotace 0/9)
 
a.
Zadání úkolu
b.
Rešerše historických pramenů, vstupní požadavky
c.
Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skici, model
e.
Výběr konečné varianty, diskuze

9.
Nábytkový solitér (skupina) do veřejného interiéru (dotace 0/9)
 
a.Zadání úkolu
b.Rešerše historických pramenů, vstupní požadavky
c.
Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skici, model
e.
Výběr konečné varianty, diskuze

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
14 h
cvičení28 h
příprava na zkoušku
10 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
zpracování projektů15 h
zpracování seminární práce
6 h
rychlé designérské skici (á 2 minuty) – min. 250 ks
9 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
- minimální účast na cvičení je 75%.
- úvodní prezentace
- pracovní deník – poznámky, náčrty, skici z průběhu tvorby zadaného tématu (papírová verze + elektronická verze pro tisk (pdf, rozlišení min. 300 DPI)
- odsouhlasený finální plakát formátu 700 x 1000 mm na výšku vytištěný na papíře min. 
160 g/m2 v přiměřené kvalitě + elektronická verze pro tisk (pdf, rozlišení min. 300 DPI)
- elektronickou podobu jednotlivých obrázků/vizualizací a tech. výkresů min velikost A4, rozlišení 300 DPI (jpg)
- pracovní modely v M 1:10 – 1:5 min. 2 variant (papír, 3D tisk apod.)
- odsouhlasený funkční model v M 1:1 vč. min 5–ti fotografií modelu
- obhajoba práce: finální prezentace s veřejnou obhajobou produktu (pdf)

Zkouška probíhá ústní formou a má tři části (klauzurní práce 40%, průběžné hodnocení 10%, ústní zkouška 50%)

 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DLABAL, S. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1976. 178 s.
KOTRADYOVÁ, V. a kol. Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technologia. 1. vyd. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. 281 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3006-8.
NORMAN, D A. Design pro každý den. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2010. 271 s. ISBN 978-80-7363-314-1.
Manufacturing processes for design profesionals. 1. vyd. London: Thames & Hudson, 2007. 528 s. ISBN 978-0500-51375-0.
LEFTERI, C. Materials for Inspirational Design. Hove: RotoVision, 2007. 256 s. ISBN 978-2-94036-150-2.

Doporučená:
POŠTULKOVÁ, L. Typológia zariaďovacích prvkov bytu, člověk-priestor-nábytok. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 174 s. ISBN 978-80-228-1797-4.
Století designu: Průkopníci designu 20.století. 1. vyd. Praha: Slovart, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.
Emotional design: why we love (or hate) everyday things. New York: Basic Books, 2004. 257 s. ISBN 0-465-05135-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 7. 2020.

Typ výstupu: