Sylabus predmetu TZTN - Typologie a tvorba nábytku (B-TVN) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TZTN
Název předmětu česky:
Typologie a tvorba nábytku (B-TVN)
Název předmětu anglicky:
Typology and Creation of Furniture
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0/8 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostOborRočníkVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Poznámka
Čtvrtek
11.00-12.50
B02
B-TVN
B-TVN
 
 
 
1
1
1
2
3
Přednáška
Každý týden97spol. s TPTN
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zvládnutím základních vztahů mezi člověkem, nábytkem a prostorem vytvořit předpoklady pro úspěšnou praxi designéra, konstruktéra nábytku či bytového architekta.

Teoretické poznatky se postupně aplikují v úkolech řešených ve cvičení
se zaměřením na grafický projev studenta (kresba rukou).
 
Obsah předmětu:
1.
Východisko problematiky (dotace 4/2)
 
a.Člověk a jeho interakce s nábytkem a prostorem v procesu bydlení, vkus, styl.
Stručná historie nábytku. Design nábytku, konstrukce nábytku, materiály.
Objemové vztahy jednotlivých předmětů a jejich požadavky na okolní prostor.
Typologické klasifikace dle rozměrů. Nábytek do obytných prostor. Nábytek do neobytných prostor. Normy. Nábytek ve vazbě na kulturní, geografické a sociální odlišnosti teritorií.
b.
Antropometrie: význam v procesu bydlení, historie antropometrie, stavba lidského těla, páteř.
Ergonomie, její historie a význam v procesu bydlení, pasivní bezpečnost a hygiena, zdravotní poruchy způsobené používáním nevhodného nábytku.

2.
Typologie nábytku ve vazbě na činnost odpočinek (dotace 4/2)
 
a.Pasivní odpočinek. Postel: fragment historie, spánek, význam lůžka pro regeneraci organismu, tepelný komfort a hygienické požadavky. Prostorový a psychický komfort lůžka a jeho umístění v interiéru.
b.Skladba lůžka, kostra, základní typy roštu a matrace, lůžkoviny, údržba a hygiena. Konstrukční a bezpečnostní požadavky, design, typologie, parametry. Aktivní odpočinek na lůžku a sexuální život. Odlišnosti nábytku pro odpočinek v zemích EU, trendy roku.

3.
Typologie nábytku ve vazbě na ukládání (dotace 2/1)
 
a.
Skladba ukládaných předmětů, fragment historie, ergonomie úložného nábytku, velký a malý úložný prostor, způsoby uzavírání úložného nábytku, vnitřní vybavení úložného nábytku, design, bezpečnost, hygiena, typologie, parametry. Odlišnosti úložného nábytku v zemích EU, trendy roku.

4.Typologie nábytku ve vazbě na stolování (dotace 2/1)
 
a.
Stolování jako interakce člověka, židle a stolu. Fragment historie, ergonomie. Skladba stolu, konstrukční, bezpečnostní a hygienické požadavky, typologie, stolů, parametry, design, jídelní stůl. Skladba židle, konstrukční, bezpečnostní a hygienické požadavky, typologie židlí , parametry, design, jídelní židle. Odlišnosti nábytku pro stolování v zemích EU, trendy roku.

5.
Typologie nábytku ve vazbě na zájmové aktivity (dotace 4/2)
 
a.
Společenský život rodiny. Čalouněný odpočivný nábytek: fragment historie, současná podoba čalouněného nábytku, ergonomie, technologie výroby, skladba čalouněného nábytku, čalounické materiály a kování, konstrukční a bezpečnostní požadavky, typologie čalouněného odpočivného nábytku, parametry odpočivného nábytku, design.
b.
Nábytek pro sledování audiovizuální techniky. Konstrukční, bezpečností a hygienické požadavky, typologie, parametry, design, parametry zvukových a obrazových medií. Odlišnosti nábytku pro zájmové aktivity v zemích EU, trendy roku.

6.
Typologie nábytku ve vazbě na pracovní aktivity (dotace 4/2)
 
a.
Nábytek pro domácí pracovní aktivity. Pracovní stoly: fragment historie, ergonomie, konstrukční a bezpečnostní požadavky, typologie, parametry, design. Stůl pod počítač, home office.
b.
Pracovní židle, doplňky a alternativní sedací nábytek: fragment historie, ergonomie, skladba pracovní židle, konstrukční a bezpečnostní požadavky, typologie, parametry pracovních židlí, design. Odlišnosti nábytku pro domácí pracovní aktivity v zemích EU, trendy roku.

7.
Typologie nábytku ve vazbě na výchovu dětí (dotace 2/1)
 
a.Nábytek pro děti: fragment historie, vývojová stádia dítěte, zdravotní rizika, konstrukční, bezpečnostní a hygienické požadavky. Ergonomie, typologie (nábytek na spaní, sedací nábytek, úložný nábytek, doplňující nábytek), parametry, design. Odlišnosti nábytku pro východu dětí v zemích EU, trendy roku.

8.
Typologie nábytku ve vazbě na vaření (dotace 4/2)
 
a.
Nábytek pro vybavení kuchyně. Fragment historie, aktuální trendy v procesu přípravy stravy. Kuchyňský nábytek jako skladebný systém, kuchyňské sestavy, zavírání kuchyňských dvířek, vnitřní vybavení, kuchyňské přístroje.
b.
Konstrukční a bezpečnostní požadavky, hygienické požadavky -- barevnost a osvětlení, ergonomie, typologie, typologie, parametry, design. Odlišnosti kuchyňského nábytku v zemích EU, trendy roku.

9.
Typologie nábytku ve vazbě na hygienu (dotace 2/1)
 
a.
Hygiena domácnosti, osobní hygiena, hygiena dětí, fragment historie. Koupelnový nábytek, sanitární předměty a doplňky pro hygienu. Konstrukční, bezpečnostní a hygienické požadavky, ergonomie, typologie, parametry, design. Odlišnosti nábytku pro hygienu domácnosti a tělesnou hygienu v zemích EU, trendy roku.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška26 h
cvičení
13 h
příprava na zkoušku25 h
příprava na průběžný test
30 h
zpracování seminární práce
18 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet, seminární práce, ústní zkouška: 3 z 200 otázek, 60% odpovědí je postačující
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
POŠTULKOVÁ, L. Typológia zariaďovacích prvkov bytu, člověk-priestor-nábytok. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 174 s. ISBN 978-80-228-1797-4.
BLAHOTOVÁ, P. Bydlíme s dětmi--, a Děti s námi: jak zařídit dětský pokoj. Praha: Albatros, 2003. ISBN 80-00-01285-5.
KUHNOVÁ, E. Kuchyň bez problémů. Bratislava: Jaga, 2005. ISBN 80-8076-027-6.
PROKOPOVÁ, H. -- PIDROVÁ, V. Ložnice. Brno: Era Group, 2008. 150 s. ISBN 978-80-7366-129-8.
PROKOPOVÁ, H. -- ŠTORK, V. Čalouněný nábytek. 1. vyd. Brno: ERA, 2006. 138 s. Dům a zahrada. ISBN 80-7366-053-9.
KANICKÁ, L. -- HOLOUŠ, Z. Nábytek Typologie, základy tvorby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 160 s. STAVITEL. ISBN 978-80-247-3580-1.
TRNKOVÁ, K. -- LHOTÁKOVÁ, Z. Moderní koupelny. 2008: Era group, 2008. 150 s. ISBN 978-80-7366-127-4.

Doporučená:
CONRAN, T. Kuchyně – srdce domova. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7209-925-2.
KANICKÁ, L. Bauhaus a jeho odkaz. Stolařský magazín: Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Stolársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2010. č. 4, s. 70--71. ISSN 1335-7018.
KANICKÁ, L. Biedermeier - nábytek pro rodinný život. Stolařský magazín: Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Stolársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2010. č. 3, s. 70--71. ISSN 1335-7018.
KANICKÁ, L. Děti - designéři? Hra, nebo realita?. Stolařský magazín: Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Stolársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2010. č. 12, s. 32--33. ISSN 1335-7018.
KANICKÁ, L. Charlotte Perriand. Stolařský magazín: Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Stolársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2006. č. 3, s. 68--69. ISSN 1335-7018.
KANICKÁ, L. Innovatheque-banka materiálů. Stolařský magazín: Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Stolársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2009. sv. 9, č. 9, s. 32--33. ISSN 1335-7018.
KANICKÁ, L. Intimní svědkové - od mycího stolu ke koupelně. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2012. sv. 13, č. 5, s. 78--79. ISSN 1338-371X.
KANICKÁ, L. Marcel Breuer - geniální schopnost využití materiálu. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2011. sv. 12, č. 7-8, s. 76--78. ISSN 1338-371X.
KANICKÁ, L. Transverzálnost designu. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2011. č. 6, s. 56--57. ISSN 1338-371X.
Anikó Preisichová, Domov a bydlení, IKEA Praha 1991.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace B-TVN-VYR Výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-TVN-NAV Navrhování nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 7. 2020.

Typ výstupu: