Sylabus predmetu ANI1 - Ateliér navrhování interiéru I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ANI1
Název předmětu česky:
Ateliér navrhování interiéru I
Název předmětu anglicky:
Studio Furniture Models I
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/6 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
OborRočníkSkupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
7.00-12.50
P-ATEB-DESGN
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
J. Svoboda
Cvičení
Každý týden
10
Středa
13.00-18.50
P-ATE
B-DESGN
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
Cvičení
Každý týden
10
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty běžným postupům při navrhování interiérů. Formou práce v ateliéru, resp. při workshopech, si studenti osvojí tvůrčí a technické návyky potřebné pro navrhování interiérů. Studenti si prakticky vyzkouší a osvojí komplex znalostí získaných v jiných předmětech.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu (dotace 0/4)
 
a.
požadavky na studenty
b.
základní předpoklady práce
c.
požadavky k zápočtu

2.
Obytný interiér (dotace 0/80)
 
a.zadání úkolu
b.vstupní požadavky, normy, limity
c.
rešerše pramenů, historie
d.
stanovení koncepce
e.
stavební půdorysy
f.
dispoziční řešení ve variantách
g.prostorová kompozice
h.
materiálové a barevné provedení
i.technické vybavení, nároky na stavbu
j.
půdorysy, pohledy, řezy, 3D model
k.
finální řešení
l.
konečná prezentace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
72 h
ateliérová kritika6 h
veřejná prezentace (ústní)
6 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
Odevzdání prací zpracovávaných v semestru:
- tištěné portfolio z vypracovaného zadání
- tištěný plakát 0,7 x 1,0 m (na výšku)
- minimální účast na cvičeních 80%

Hodnocení se skládá ze dvou částí: odevzdané práce (úplnost + kvalita provedení = 60%), průběžné hodnocení (40%).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
POŠTULKOVÁ, L. Typológia zariaďovacích prvkov bytu, člověk-priestor-nábytok. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 174 s. ISBN 978-80-228-1797-4.
DLABAL, S. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1976. 178 s.
BRUNECKÝ, P. Domiciologie - nauka o obývaném prostředí. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 167 s. ISBN 80-7157-307-8.

Doporučená:
PANERO, J. -- ZELNIK, M. Human dimension & interior space : a source book of design reference standards. New York: Whitney Library of Design, 1979. 320 s. ISBN 0-85139-4574.
HÁLA, B. Tvorba obytného prostoru. Praha: Grada Publishing, 2009.
Kapitoly o bydlení 1985. Praha: Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství, 1985. 80 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 6. 2020.

Typ výstupu: