Sylabus předmětu NOMT - Nauka o materiálu (ICV - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NOMT
Název předmětu česky: Nauka o materiálu
Název předmětu anglicky:
Materials Science
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá základní teoretické i praktické znalosti o kovových a nekovových materiálech, které se používají na výrobu strojů a zařízení. Znalosti získané v předmětu student uplatní při posuzování jakosti a provozní spolehlivosti strojů a zařízení a při stanovení příčiny poruchy.
 
Obsah předmětu:
1.Zkoušky materiálu (dotace 6/8)
 
a.mechanické zkoušky
b.
defektoskopické zkoušky
c.
metalografické zkoušky

2.
Obecná nauka o kovech (dotace 4/4)
 
a.
krystalická stavba kovů
b.
fázové přeměny kovů a slitin
c.
rovnovážné diagramy

3.Slitiny železa (dotace 8/8)
 
a.Rovnovážný diagram Fe-Fe3C a Fe-C
b.Tepelné zpracování slitin železa
c.Oceli
d.Litiny

4.
Neželezné kovy a jejich slitiny (dotace 3/3)
5.Nekovové materiály (dotace 7/5)
 
a.
Plasty a pryže
b.
Ostatní nekovové materiály

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h
8 h
cvičení
28 h
8 h
konzultace
0 h
8 h
příprava na zkoušku
40 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
20 h
příprava na průběžný test
10 h
15 h
zpracování protokolů
10 h
11 h
zpracování seminární práce
4 h10 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen po úspěšném absolvování dvou písemných testů (alespoň 60% úspěšnost). Zkouška zahrnuje didaktický test na počítači (min. 60 % úspěšnost) a ústní část, kde si student vylosuje dvě až tři otázky. Přitom se prověřuje i porozumění výukovým programům z oblasti konstrukčních materiálů a přihlíží se písemným testům psaným v průběhu semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu I. 2. vyd. Brno: CERM, 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno: CERM s.r.o., 2003. 396 s. ISBN 80-7204-248-3.
FILÍPEK, J. Technické materiály. Brno : MZLU , 1988. 196 s.
Engineering materials: an introduction to microstructures, processing, and design. 2. vyd. Oxford: Butterworth Heinemann, 2001. 381 s. ISBN 0-7506-4019-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 15. 6. 2020.

Typ výstupu: