Sylabus predmetu LBOTO - Lesnická botanika obecná (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LBOTO
Název předmětu česky:
Lesnická botanika obecná
Název předmětu anglicky:
General Forest Botany with Introduction to Genetics
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Lucie Bauerová (cvičící)
Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martina Hájíčková (cvičící)
Ing. Marie Matoušková (cvičící)
Ing. Roman Plichta, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostObor
Ročník
SkupinaVyučující
Akce
Četnost
KapacitaPoznámka
Pondělí
15.00-16.50
B43
B-LESN
B-LESN
 
 
 
1
1
1
2
3
1
 
 
 
 
M. ČermákCvičeníKaždý týden
22
 
Pondělí
16.00-18.50
B02
B-LES-LES
B-LESN
1
1
 
 
R. Gebauer, J. Urban
Přednáška
Nepravidelně
97 
Pondělí
17.00-18.50
B43
B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
5
 
 
 
Cvičení
Každý týden
22 
Úterý7.00-8.50B43B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
Cvičení
Každý týden22
 
Úterý
9.00-10.50
B43
B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
3
 
 
 
R. Plichta
Cvičení
Každý týden
22
 
Středa
11.00-12.50
B43
B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
CvičeníKaždý týden22 
Středa
15.00-16.50
B43
B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
4
 
 
 
L. Bauerová, R. PlichtaCvičeníKaždý týden22
 
Čtvrtek
13.00-14.50
B02
B-LESN
B-LESN
 
 
 
1
1
1
2
3
 
 
 
 
 
PřednáškaKaždý týden125
spol. s. AFD
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.
Cytologie (dotace 3/2)
 
a.
Prokarya a Eukarya
b.
Rostlina buňka - buněčná stěna, jádro, plastidy, mitochondrie, atd.
c.Kompartmentace

2.
Histologie (dotace 3/3)
 
a.
Primární a sekundární meristémy, dělení a vývin buňky
b.
Rostliná pletiva, rozdělení pletiv - krycí, základní a vodívá, jejich stavba a funkce

3.
Kořenový systém (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba, vodivá pletiva, primární kůra, rhizodermis
b.
Primární růst, vzrostný vrchol, pericykl, růst postraních kořenů, mykorrhiza

4.
Nadzemní systém - stonek (dotace 1/3)
 
a.
Primární stavba, vzrostný vrchol, vodivý systém
b.Sekundární stavba - kambium, felogen

5.
List (dotace 1/3)
 
a.
Anatomie listu, epidermis, stomata

6.
Fyziologie rostlin (dotace 4/0)
 
a.
Fotosyntéza
b.
Respirace
c.Vodní provoz
d.
Minerální výživa, stres

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h
42 h
cvičení
14 h0 h
konzultace0 h28 h
příprava na zkoušku
28 h
42 h
příprava na průběžný test
28 h
0 h
zpracování protokolů
14 h
0 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je třeba - povinná účast na cvičení, vytvoření protokolů ze cvičení, napsání zápočtového testu na 60 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části. Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň 50 % otázek správně.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
SLABÝ, K. -- KREJČÍ, P. Anatomie a morfologie rostlin: (návody do cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 93 s. ISBN 80-7157-873-8.
LARCHER, W. -- BAUER, V. Fyziologická ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 361 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace B-LESN-TROP Lesnictví tropů a subtropů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-LESN-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-LESN-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 6. 2020.

Typ výstupu: