Sylabus predmetu ATEK - Ateliér kresby (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ATEK
Název předmětu česky:
Ateliér kresby
Název předmětu anglicky: Atelier Drawings
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
akad. soch. Tamara Buganská (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Matěj Obdržálek (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkSkupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa9.00-12.50
S127 (BZA)
B-DESGN
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
T. BuganskáCvičeníKaždý týden
12
Středa13.00-16.50S127 (BZA)
B-DESGN
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
Cvičení
Každý týden
12
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení s různými technikami kresby, malby, modelování. S různými pohledy a názory na rozličná výtvarná údobí a přístupy. Cílem je také naučit se orientovat v dané disciplíně, kdy a jakou zvolit vhodnou techniku ke zdárnému výsledku samostatné designerské tvůrčí činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Zátiší předmětů. (dotace 0/8)
2.
Kresba v ateliéru I.- III. (dotace 0/12)
3.Kresba v plenéru I.- III. (dotace 0/12)
4.Blesková figurální kresba (dotace 0/4)
5.
Detaily lidského těla (dotace 0/8)
6.
Figurální kresba - Ženské tělo (dotace 0/4)
7.
Figurální kresba - Mužské tělo (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení56 h
konzultace
5 h
výstava9 h
příprava na průběžné hodnocení4 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - formou klauzurní práce a odevzdání 15-ti kresebných studií (formát A2) a 15-ti kresebných studií (formát A3, A2).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HALBINGER, W. Velká škola portrétní kresby. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2008. 207 s. ISBN 978-80-7352-962-8.
KOSTRHUN, P. Pavel Kostrhu - sochy, obrazy, kresby. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2008. 36 s. ISBN 978-80-73-75-224-8.
KULKA, T. Umění a falsum. Praha: Academia, 2004. 184 s. ISBN 80-200-0954-X.
GAIR, A. Velký kurz kreslení a malování. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2003. 301 s. ISBN 80-7237-786-8.
SZUNYOGHY, A. -- FEHÉR, G. Anatomie pro výtvarníky: člověk, zvířata, srovnávací studie. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. 602 s. ISBN 80-7209-773-3.
Jak kreslit uhlem, rudkou a křídou. 1. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1996. 112 s. ISBN 80-85521-82-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 6. 2020.

Typ výstupu: