Sylabus predmetu BIOKL - Bioklimatologie (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BIOKL
Název předmětu česky: Bioklimatologie
Název předmětu anglicky:
Bioclimatology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Milan Fischer, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marcela Hlaváčová (cvičící)
Ing. František Jurečka (cvičící)
Ing. Jan Svoboda, CSc. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty metody měření a vyhodnocování meteorologických pozorování, která se provádějí v síti meteorologických stanic, metody měření a vyhodnocení mikroklimatických charakteristik, které se provádějí v lesních porostech. Správné stanovení toků energie a uvědomění si jednotlivých složek vodní bilance v závislosti na stanovištních podmínkách. Pochopení procesu předpovědi počasí s cílem maximálního využití dat. Využít všech poznatků pro popis porostního klimatu, které je nedílnou součástí produkčního procesu v lesních porostech.
 
Obsah předmětu:
1.
Meteorologická měření a pozorování (dotace 2/1)
 
a.
Historie a současnost meteorologie, klimatologie a bioklimatologie
b.
Český hydrometeorologický ústav, členění meteorologických stanic
c.
družicová pozorování, DPZ a možnosti využití v lesnictví
d.
meteorologické radary, aerologická měření

2.
Atmosféra (dotace 2/1)
 
a.
Stratifikace a složení atmosféry
b.Ozónová vrstva

3.
Radiační a energetická bilance aktivního povrchu a lesního porostu (dotace 6/3)
 
a.radiace, rozdělení, biologický význam
b.
radiační bilance
c.
energetická bilance
d.
změna klimatu ve vztahu k lesním porostům
e.
teplota, vztah teploty a rostlin (dřevin)

4.
Koloběh vody, význam vody v krajině (dotace 8/4)
 
a.vlhkost vzduchu
b.
evapotranspirace
c.
oblaka, oblačnost a srážky

5.Synoptická meteorologie (dotace 4/2)
 
a.
tlak a vítr, cirkulace atmosféry
b.
vzduchové hmoty, cyklogeneze, předpověď počasí

6.
Klimatologie a fenologie (dotace 6/3)
 
a.
klima světa a Evropy
b.
klima České republiky
c.
kategorie klimatu
d.
klimatologická a fenologická studie

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h18 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
6 h
6 h
projektová práce
10 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h80 h
příprava na průběžné hodnocení20 h26 h
příprava na průběžný test10 h10 h
zpracování protokolů
12 h
0 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet a ústní zkouška
Znalosti z přednášek, cvičení a základní literatury
Student obdrží na posledním semináři po odevzdání seminárních protokolů zápočet, který je podmínkou k absolvování zkoušky. Ta je ústní, a to formou 30-40 minutového pohovoru, student obdrží 6 otázek a pro složení zkoušky je nutná 100 % odpověď u tří z nich a prokázání minimální znalosti (alespoň 25 %) ze zbývajících tří.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SVOBODA, J. -- ŽALUD, Z. Bioklimatologie: (návody do cvičení). 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-693-X.

Doporučená:
TOLASZ, R. a kol. Atlas podnebí Česka = Climate atlas of Czechia. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav ;, 2007. 255 s. ISBN 978-80-244-1626-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ARBO Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-ARBO Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 6. 2020.

Typ výstupu: