Sylabus předmětu AFD - Anatomie a fyziologie dřevin (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AFD
Název předmětu česky:
Anatomie a fyziologie dřevin
Název předmětu anglicky:
Anatomy and Physiology of Trees
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostOborRočník
Skupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
16.00-18.50
B02
B-ARB-ARB
B-ARB-ARB
B-ARBO
B-ARBO
1
1
1
1
1
2
1
2
R. Gebauer, J. Urban
Přednáška
Nepravidelně
35
 
Úterý11.00-12.50
B43
B-ARB-ARB
B-ARBO
 
 
 
 
1
1
2
3
 
1
 
 
 
CvičeníKaždý týden22
 
Čtvrtek
13.00-14.50
B02
B-ARB-ARB
B-ARBO
 
 
 
 
1
1
2
3
 
 
 
 
 
R. Gebauer, J. Urban
Přednáška
Každý týden
97
spol. s LBOTO
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých dřevin a bylin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.
Cytologie (dotace 3/2) (dotace 0/2)
 
a.
Strukturní charakteristiky rostlinných buněk: buněčná stěna, plastidy, mitochondrie, endomembránový komplexu a cytoskeletu. Kompartmentační pravidla, význam membrán pro kompartmentaci. Buněčné dělení, základy genetiky.

2.
Histologie (dotace 3/3)
 
a.
Primární a sekundární meristémy, dělení a diferenciace buněk. Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce.

3.
Základy morfologie dřevin (primární a sekundární stavba) (dotace 3/6)
 
a.
a. Primární a sekundárná stavba kořene. Růst kořene, růstový vrchol a kořenová čepička. Pericykl a tvorba laterálních kořenů. Kořenové vlášení. Mykorrhiza. Morfologie kořenů.
b. Primární a sekundární stavba stonku. Růst stonku. Stavba vzrostného vrcholu. Morfologie stonku.
c. Anatomie listu.

4.
Základy fyziologie rostlin (dotace 4/0)
 
a.
a. Fytosyntéza
b. Respirace
c. Transport vody, solí a plynů v rostlinách, řízení látkových toků.
d. Růstové procesy v rostlinách, fytohormony, vnější faktory řídící růst
e. Minerální výživa rostlin.
f. Stresová fyziologie

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
19 h
cvičení
28 h0 h
příprava na zkoušku
42 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení28 h
32 h
zpracování protokolů14 h29 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je třeba:
Požadavky k zápočtu:
- povinná účast na cvičení,
- vytvoření protokolů ze cvičení,
- napsání zápočtového testu na 50 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části,
- prezentace vybraného tématu ve cvičení a sepsání vědeckého textu na toto vybrané téma v rozsahu 1-2 strany, za použití vědecké literatury.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň na 50 % otázek správně, přičemž jsou požadovány základní znalosti ze všech okruhů probíraných na přednáškách, tedy z genetiky a cytologie, anatomie, morfologie a histologie a z fyziologie rostlin.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLAŘÍK, J. -- MARTINKOVÁ, M. -- ČERMÁK, M. -- GEBAUER, R. -- ŠPINLEROVÁ, Z. -- HORÁČEK, P. -- PRAUS, L. -- KREJČIŘÍK, P. -- BERÁNEK, J. -- LIČKA, D. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 3. vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2010. 696 s. II. ISBN 978-80-86327-85-3.
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
PROCHÁZKA, S. a kol. Fyziologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2.
VOTRUBOVÁ, O. Anatomie rostlin. Praha: Karolinum, 2011. 192 s. ISBN 978-80-246-1867-8.
TOMÁŠKOVÁ, I. -- J, K. Fyziologie lesních dřevin I - Fyziologie, produkce a stresy v rostlině. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016. 286 s.
TOMÁŠKOVÁ, I. -- J, K. Fyziologie lesních dřevin II.: růst, vývoj a rozmnožování. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017.

Doporučená:
LUX, A. Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant Anatomy. Praha: Academia, 2017. 328 s. ISBN 978-80-200-2620-0.
HOLBROOK, N M. -- ZWIENIECKI, M A. Vascular transport in plants. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005. 564 s. Physiological ecology series. ISBN 0-12-088457-7.
JURČÁK, J. Komentovaný atlas anatomie vyšších rostlin. 1. vyd. Třebíč: Radek Veselý, 2007. 133 s.
Prezentace z prednasek, ktere samy o sobe nejsou studijnim materialem propripravu ke zkousce: https://www.ldf.mendelu.cz/29855-studijni-materialy
Šetlík, I.; Šantrůček, J. a Seidlová F.: Fyziologie rostlin. Jihočeská univerzita, České Budějovice. dostupné na http://kebr.prf.jcu.cz/?act=2#KEBR562
Taiz L., Zeiger E.: Plant Physiology online. dostupné na http://5e.plantphys.net/

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ARBO Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-ARBO Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 6. 2020.

Typ výstupu: