Sylabus předmětu Z-REHZ - ZS-Reproduction of Farm Animals (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: Z-REHZ
Název předmětu česky: ZS-Reproduction of Farm Animals
Název předmětu anglicky:
Reproduction of Farm Animals
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (7 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět vychází ze základů teoretických disciplin a seznamuje studenty s působícími vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na úroveň reprodukce a s hlavními příčinami poruch plodnosti samců a samic. Student získává teoretické a částečně i praktické znalosti při odběrech ejakulátu od býků, kanců, hřebců, beranů, kozlů, psů, ale i samců aviárních druhů, jeho vyšetření, zpracování a konzervaci v laboratorních podmínkách. Seznamuje se s inseminací, diagnostikou gravidity, a s průběhem březosti u krav, prasnic, klisen, ovcí, koz a fen. V oblasti porodnické objasňuje studentům otázky spojené s vedením porodu, poporodní péčí a průběhem puerperia. Předmět také objasňuje poznatky v oblasti indukce a synchronizace říje, oplození, konzervace a přenosu embryí a při použití ostatních biotechnik.
 
Obsah předmětu:
1.
Plodnost a její hodnocení,faktory které ovlivňují její realizaci (dotace 4/3)
2.
Biologie ejakulátu, jeho vyšetření a konzervace (dotace 4/12)
3.
Přirozená plemenitba (dotace 2/0)
4.
Reprodukce u jednotlivých druhů hospodářských zvířat (dotace 8/9)
5.
Detekce říje, placentace,implantace, vývoj zárodku a plodu, diagnostika gravidity (dotace 4/6)
6.Porod, poporodní období (dotace 4/6)
7.
Biotechnologie v reprodukci (dotace 2/3)
8.
Management reprodukce (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení21 h
laboratorní práce21 h
odborná exkurze
5 h
odborná praxe12 h
konzultace
24 h
příprava na zkoušku
58 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
21 h
Celkem
196 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení. Předmět je ukončen praktickou (pro uchazeče o získání odborné způsobilosti pro výkon odborných činností podle zákona č. 130/2006 Sb.), písemnou (35% z celkové úspěšnosti) a ústní (35% z celkové úspěšnosti) zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GORDON, I. Reproductive Technologies in Farm Animals. CABI Publishing, 2004. 332 s. ISBN 0-85199-862-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 1. 6. 2020.

Typ výstupu: