Sylabus predmetu Z-OAG - ZS-Organic Agriculture (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          


Kód předmětu:
Z-OAG
Název předmětu česky:
ZS-Organic Agriculture
Název předmětu anglicky:
Organic Agriculture
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 1. 6. 2020.

Typ výstupu: