Sylabus predmetu Z-HERB - ZS-Herbology (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: Z-HERB
Název předmětu česky:
ZS-Herbology
Název předmětu anglicky: Herbology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předměru je poskytnout studentům základní informace o plevelích a způsobech jejich regulace. Pozornost je věnována biologii a ekologii významných druhů plevelů v ČR. Součástí jsou informace o mechanických a chemických způsobech regulace.
 
Obsah předmětu:
1.
Plevele v ČR, význam, škodlivost. (dotace 2/2)
2.
Semena plevelů - diagnostika. (dotace 0/2)
3.
Biologie a ekologie významných plevelů. (dotace 6/4)
4.
Preventivní opatření při regulaci plevelů. (dotace 2/2)
5.
Chemická regulace plevelů ve vybraných plodinách. Použití herbicidů. (dotace 10/10)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení12 h
práce v terénu
6 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení25 h
zpracování seminární práce
5 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu předmětu každý student zpracuje informaci o vybraném pleveli a možnostech jeho regulace. Součástí výuku je poznávání semen vybraných druhů plevelů. Předmět je zakončen zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZIMDAHL, R L. Weed-crop competition: a review. 2. vyd. Oxford, UK: Blackwell Pub., 220 s. ISBN 0-8138-0279-2.
Weeds and weed management on arable land: an ecological approach. Wallingford, Oxon, UK: CABI Pub., 274 s. ISBN 0-85199-651-5.
WEBER, E. Invasive plant species of the world : a reference guide to environmental weeds. Wallingford, Oxon, UK: CABI Pub., 2003. 548 s. ISBN 978-0-85199-695-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 1. 6. 2020.

Typ výstupu: