Sylabus predmetu CHPL - Chemie pomocných látek (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHPL
Název předmětu česky: Chemie pomocných látek
Název předmětu anglicky:
Chemistry of Auxiliary Substances
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základních znalostí z organické a makromolekulární chemie ve vazbě na chemické látky určené pro úpravy dřeva. Dále chemické složení těchto látek, jejich vliv na vlastnosti dřeva a dřevních materiálů a základní způsoby jejich aplikace.
 
Obsah předmětu:
1.
Chemie pomocných látek v DP (dotace 28/28)
 
a.Základy organické chemie (4/4)
b.
Základy makromolekulární chemie (4/4)
c.
Rozdělení vybraných látek pro úpravu dřeva (4/4)
d.
Jednotlivé složky látek pro úpravu dřeva (2/2)
e.
Fyzikálně-chemické děje při aplikaci jednotlivých látek na úpravu dřeva (2/2)
f.
Vliv látek pro úpravu dřeva na jeho vlastnosti (2/2)
g.Interakce dřeva a látek pro jeho úpravu (4/4)
h.
Vliv na životní prostředí (2/2)
i.
Emise VOC z jednotlivých látek (2/2)
j.Příklady průmyslového využití látek (2/2)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h14 h
cvičení28 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
0 h
příprava na zkoušku
30 h
48 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
20 h
příprava na průběžný test
10 h
20 h
příprava prezentace
5 h
0 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Zápočet je povinný pro konečnou zkoušku. Pro zápočet je třeba min. počet bodů z písemného testu. Účast na testu je povinná.
Písemný 50 min. test -- max. 21 bodů, pro zápočet nutno min. 15 bodů. Test se píše v 5 týdnu semestru.
Požadavky na ukončení:
- hodnocení účasti na cvičeních - min.90%
- absolvování písemného testu
- závěrečná ústní zkouška, 30 minut -prokázání orientace v oboru
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LIPTÁKOVÁ, E. -- SEDLIAČIK, M. Chemia a aplikácia pomocných látok v drevárskom priemysle. Bratislava: ALFA, 1989. 520 s. ISBN 80-05-00116-9.
MCMURRY, J. Organická chemie. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2007. 1 s. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-7080-637-1-.
FRANTIŠEK, R. Makromolekulární chémie . BRNO: VUT 1998, 1998. 102 s.
ŠŇUPÁREK, J. Polymery: výroba,struktura,vlastnosti a použití. Praha: Sobotáles, 2000. 537 s. ISBN 80-85920-72-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 7. 2020.

Typ výstupu: