Sylabus předmětu VMEI - Vozidlové motory (ICV - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VMEI
Název předmětu česky:
Vozidlové motory
Název předmětu anglicky: Vehicular Engines
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Marek Žák, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Marek Žák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o spalovacích motorech, které jsou základním zdrojem energie mobilních strojů. Předmět umožní získat hlubší znalosti základních teorií, funkcí, stavby a provozních vlastností vozidlových a traktorových motorů. Cílem předmětu je, aby absolvent získal takové znalosti o spalovacích motorech které mu umožní zodpovědnější rozhodování o výběru, nasazení a využití vozidel, traktorů, mobilních strojů a stacionárních motorů.
 
Obsah předmětu:
1.
• Rozdělení spalovacích motorů a jejich vlastnosti provozní a ekologické;
• Používaná paliva pro vozidlové motory. Spalování uhlovodíkových paliv;
• Pracovní oběhy pístových spalovacích motorů;
• Tepelná bilance vozidlových motorů;
• Účinnosti vozidlových motorů;
• Přeplňování vozidlových motorů;
• Tvorba a hoření směsi u zážehových a vznětových motorů;
• Exhalace zážehových i vznětových motorů;
• Charakteristiky vozidlových motorů;
• Příslušenství vozidlových motorů;
• Alternativní pohony a perspektivní konstrukce motorů.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h0 h
cvičení
6 h
10 h
laboratorní práce
6 h6 h
konzultace
8 h
8 h
příprava na zkoušku
40 h
50 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
20 h
příprava na průběžný test6 h
11 h
zpracování protokolů35 h35 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HLAVŇA, V. a kol. Dopravný prostriedok - jeho motor. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. 442 s. ISBN 80-7100-665-3.
VLK, F. Vozidlové spalovací motory. Brno: Nakladatelství VLK, 2002. 580 s. ISBN 80-238-8756-4.

Doporučená:
MACEK, J. Spalovací motory I. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 260 s. ISBN 978-80-01-03618-1.
MACEK, J. -- SUK, B. Spalovací motory : I. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 244 s. ISBN 80-01-02085-1.
RAUSCHER, J. Spalovací motory. Brno: Vysoké učení technické, 2005.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 29. 5. 2020.

Typ výstupu: