Course syllabus EVOP - Enviromentální výchova v odborném vzdělávání (ILE - WS 2020/2021)


     Czech          English          


Course code:
EVOP
Course title in Czech: Enviromentální výchova v odborném vzdělávání
Course title in English:
-- item not defined --
Semester:
WS 2020/2021
Mode of completion and number of credits: Fulfillment of requirements (2 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Course supervising department:
Institute of Lifelong Learning
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Teachers:
Ing. Marie Horáčková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
to study at faculty ICV
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Explain to the students the importance and importance of environmental education in connection with the cross-cutting topic Human and the Environment. To familiarize them with the methods and forms of teaching environmental topics that will lead pupils to understand the interrelationships between the human society and nature, with an emphasis on the impact of human activity on health and life. to explain the importance and the principle of the orientation of education that creates a space for understanding the true value of nature and responsibility for one's own actions.
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
lecture
14 h
0 h
practice
14 h
0 h
consultation
0 h
8 h
project work
10 h
10 h
preparation for exam10 h20 h
preparation for regular assessment8 h8 h
writing of seminar paper0 h10 h
Total
56 h
56 h
 
Assessment methods:
Credit - processing of seminar paper on selected ecopedagogical topic in the range of 5 pages, its presentation and defense, assessment of presentation in the group will be supplemented by the teacher's assessment. The choice of the topic of the seminar work will be according to the particular scholarly degree of the student.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
ČINČERA, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 p. ISBN 978-80-7315-147-8.
HORKÁ, H. Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido, 2000. 127 p. ISBN 80-85931-85-0.
KOGER, S. -- WINTER, D. Psychologie environmentálních problémů. Praha: Portál, 2009. 296 p. ISBN 978-80-7367-593-6.
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rozekvítek, 2002. 205 p. ISBN 80-902954-0-1.
MOLDAN, B. (Ne) udržitelný rozvoj: ekologie - hrozba i naděje. 2nd ed. V Praze: Karolinum, 2003. 141 p. ISBN 80-246-0769-7.
MOLDAN, B. Podmaněná planeta. 1st ed. V Praze: Karolinum, 2009. 419 p. ISBN 978-80-246-1580-6.
SOKOLÍČKOVÁ, Z. Člověk v pokorném závazku vůči světu: studie z ekologické etiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 246 p. ISBN 978-80-7465-042-0.
SKÝBOVÁ, M. Etika a příroda: proč brát morální ohledy na přírodu?. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 193 p. ISBN 978-80-87378-80-9.
ŠMAJS, J. Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy. 1st ed. Brno: Doplněk, 2008. 101 p. ISBN 978-80-7239-221-6.
ŠMAJS, J. -- KLÍMA, I. -- CÍLEK, V. Tři hlasy: úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou. 1st ed. Brno: Doplněk, 2010. 167 p. Společensko-ekologická edice ;. ISBN 978-80-7239-252-0.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects, part-time form, initial period WS 2019/2020
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place: Brno


Last modification made by Josef Schmied, DiS. on 05/29/2020.

Type of output: