Sylabus předmětu MV1T - Motorová vozidla 1 (ICV - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MV1T
Název předmětu česky:
Motorová vozidla 1
Název předmětu anglicky: Motor Vehicles 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin motorových vozidel. Pozornost je zaměřena na získání znalostí obecných principů činnosti jednotlivých mechanizmů a jejich aplikace na motorová vozidla. Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v konstrukci jednotlivých částech funkčních skupin motorových vozidel, spojková ústrojí, převodová ústrojí mechanická a hydrodynamická. Ve spojení s dalšími znalostmi absolvent získá orientaci o užitných hodnotách jednotlivých typů motorových vozidel.
 
Obsah předmětu:
1.
Koncepční uspořádání hnacího ústrojí dopravních motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.Osobnmí,nákladní automobily, přípojná vozidla.
b.
Předpisy a normy pro motorová vozidla.

2.
Třecí spojky (dotace 2/2)
 
a.Konstgrukce a výpočet spojek.
b.Lamelové, odstředivé a hydrodynamické spojky

3.
Ústrojí pro přenos síly- převodovky (dotace 6/6)
 
a.
Určení rozsahu rychlostních stupňů.
b.
Stupňové převodovky, řadící a zajišťovací zařízení.
c.
Převodovky pro osobní a nákladní automobily

4.
Ústrojí pro přenos hnací síly. (dotace 8/8)
 
a.Hnací hřídele a klouby.
b.
Poloautomatické a automatické převodovky vozidel.
c.
Hydrodynamické převody.

5.
Ústrojí pro přenos hnací síly - rozvodovky. (dotace 4/4)
 
a.
Rozvodovky.
b.Diferenciály, samosvorné diferenciály
c.
Koncové převody.

6.
Karoserie a ergonomie. (dotace 4/4)
 
a.
Pracoviště obluhy z hlediska ergonomie.
b.
Hlučnost, vibrace.

7.
Systémy řízení kolových a pásových vozidel, geometrie řízení, posilovače a hydrostatické řízení (dotace 2/2)
 
a.
Geometrie řízení
b.
Řízení pásových vozidel

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
18 h
příprava na zkoušku
42 h
56 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
18 h
zpracování projektů
30 h
48 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktorové dopravní soupravy. In: SYROVÝ, O. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. s. 30--40. ISBN 978-80-86726-30-4.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
JAN, Z. -- ŽDÁNSKÝ, B. Automobily : Podvozky. 1. 3. vyd. Brno: Avid, 2004. 211 s.
ŽDÁNSKÝ, B. Automobily. 3. vyd. Brno: Avid, 2004. 129 s.
VLK, F. Převodová ústrojí motorových vozidel. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2003. 312 s. ISBN 80-239-0025-0.
VLK, F. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
VLK, F. Karosérie motorových vozidel: ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály. 1. vyd. 243 s. ISBN 80-238-5277-9.

Doporučená:
VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2003. 392 s. ISBN 80-239-0026-9.
VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 3. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 464 s. ISBN 80-239-6464-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 29. 5. 2020.

Typ výstupu: