Sylabus předmětu ZMVT - Zkoušení motorových vozidel (ICV - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZMVT
Název předmětu česky:
Zkoušení motorových vozidel
Název předmětu anglicky: Motor Vehicles Testing
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání znalostí a praktických dovedností v oblasti měření a zkoušení parametrů motorových vozidel. Důraz je kladen zejména na praktická cvičení a schoponst flexibilně přistupovat k rozličným měřicím úlohám.
 
Obsah předmětu:
1.
Proces měření a vyhodnocení dat, přístroje, chyby měření (dotace 2/4)
 
a.Definice měření.
b.Měřicí přístroje a měřicí zařízení.
c.
Determinace chyb měření.
d.
Vyhodnocení dat a prezentace výsledků.

2.
Metody měření fyzikálních veličin relevantních ke zkoušení vozidel (dotace 4/4)
 
a.
Základní principy měření.
b.
Snímače v oblasti zkoušení vozidel.
c.
Parazitní vlivy při zkoušení (vibroanalýza, analýza zvuku).

3.
Zkoušení soustav podvozků vozidel (dotace 4/4)
 
a.
Zkoušení náprav, uložení.
b.
Zkoušení odpružení a řízení.
c.
Testování brzdových systémů.
d.
Zkoušení elektronických systémů brzd.

4.
Hancí charakteristika vozidla (dotace 2/6)
 
a.Měření odporů působících proti vozidlu.
b.
Měření limitních stavů - skluz, prokluz.
c.Tvorba a ověření modelu hnací charakteristiky.

5.
Zařízení pro zkoušení pohonu vozidel (dotace 4/8)
 
a.
Charakteristiky spalovacích motorů.
b.
Metody měření charakteristik spalovacích motorů.
c.
Motorové zkušebny.
d.
Válcové dynamometry.

6.
Zkoušení převodových ústrojí (dotace 2/2)
 
a.
Zkoušení převodovek.
b.
Testování trakce vozidla.
c.
Zkoušení pneumatik na válcovém dynamometru.

7.
Zkoušení pasivní bezpečnosti a komfortních systémů (dotace 4/2)
 
a.Zkoušky částí pasivní bezpečnosti.
b.Nárazové testy a jejich hodnocení.
c.
Zkoušení komfortních systémů vozidel a osvětlení.

8.
Simulace a virtuální instrumentace (dotace 2/4)
 
a.
Simulace vozidlových systémů a odezva měřicího řetězce.
b.Virtuální přístroje.
c.
Úvod do systému LabVIEW.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
18 h
příprava na zkoušku36 h
56 h
příprava na průběžné hodnocení
16 h
18 h
zpracování projektů32 h48 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro splnění požadavků pro zápočet je nutná účast na cvičeních, splnění průběžných písemných testů z 80 % a odevzdání dvou semestrálních projektů. Zkouška probíhá nejprve písemnou formou 60 minut, kde student musí vypočítat zadaný příklad, dále musí odpovědět na otázky minimálně z 60%. Poté následuje ústní zkoušení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: výkon vozidla, brzdné vlastnosti, převodová ústrojí, řízení, geometrie kol, tlumiče a pružiny, řiditelnost a ovladatelnost, životní zkoušky, motor, zapalování, elektronické systémy. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2005. 576 s. ISBN 80-239-3717-0.
Engine testing theory and practice. 3. vyd. Oxford: Burlington, MA, 2007. 442 s. ISBN 978-0-7680-1850-9.

Doporučená:
VLK, F. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 29. 5. 2020.

Typ výstupu: