Sylabus predmetu ZDPR - 3D Printing (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZDPR
Název předmětu česky: 3D Printing
Název předmětu anglicky:
3D Printing
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Alena Sobotková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Stádník (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
KapacitaPoznámka
Čtvrtek
11.00-12.50T18A. Sobotková, J. Stádník
Přednáška
Každý týden36
výuka probíhá v učebně T17
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení a vysvětlení technologie 3D tisku, jaký je postup samotného tisku. Předmět obsahuje přípravu podkladů před samotným tiskem a následný 3D tisk. Studenti se seznámí s FDM 3D tiskárnami, které jsou dostupné na ústavě (Ultimaker, Průša).
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
konzultace
10 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
zpracování seminární práce15 h
Celkem54 h
 
Požadavky na ukončení:
Semestrální práce - tisk 3D objektu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: