Course syllabus VOPK - Education for Landscape and Nature Conservation (FFWT - WS 2020/2021)


     Czech          English          


Course code:
VOPK
Course title in Czech:
Education for Landscape and Nature Conservation
Course title in English:
Education for Landscape and Nature Conservation
Semester:
WS 2020/2021
Mode of completion and number of credits:
Fulfillment of requirements (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 1/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course: bachelor; master continuing
Course type:
optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Course supervising department:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Mgr. Pavlína Horká (examiner, instructor, lecturer)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (supervisor)
Prerequisites: not State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
Day
From-till
Room
Teacher
EntryFrequency
Capacity
Note
Thursday
13.00-14.50
Lesní škola Jezírko (ŠLP)
Lecture
Odd week201x za 14 dní
Thursday15.00-16.50Lesní škola Jezírko (ŠLP)SeminarOdd week20
1x za 14 dní
 
Aim of the course and learning outcomes:
The aim of subject is to obtain overview of goals, methods and forms of education to nature and landscape protection, to give basic information about approach of environmental education, to deepen awaraness of ecological and ethical resources of environmental education and education to nature protection, to contribute to responsible approach to environment.
 
Course content:
1.History of education to nature protection since the 1960. (allowance 1/0)
2.
The current terminology in environmental education (allowance 1/0)
3.
The goals and resources of environmental education, actual law (allowance 1/0)
4.
Didactics of education to nature protection, methods of field education and excursion (allowance 2/0)
5.The preparation and use of working sheets, teaching utilities, information resources in environmental education (allowance 2/0)
6.
Adult education, forest pedagogy, work with children and youth (allowance 1/0)
7.
The mission of centers of environmental education (allowance 1/0)
8.
NGOs in environmantal education (allowance 1/0)
9.
The possibilities and difficulty of using of protected areas, educational trails (allowance 2/0)
10.
Education for sustainable development, nature protection, Agenda 21 (allowance 1/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
13 h
practice
13 h
consultation
0 h
public presentation (oral)
4 h
preparation of presentation
14 h
writing of seminar paper
40 h
Total
84 h
 
Assessment methods:
credit for seminary work with the aim of environmental educational programme proposal
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
STORCH, D. -- MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. 1st ed. Praha: Portál, 2000. 156 p. ISBN 80-7178-462-1.
ČEŘOVSKÝ, J. -- PROCHÁZKA, O. -- ZÁVESKÝ, A. Stezky k přírodě. 1st ed. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 239 p. ISBN 80-04-22378-8.
GORE, A. Nepříjemná pravda: naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. 1st ed. Praha: Argo, 2007. 325 p. ISBN 978-80-7203-868-8.
GORE, A. Země na misce vah: ekologie a lidský duch. 1st ed. Praha: Argo, 1994. 372 p. ISBN 80-85794-21-7.
VLAŠÍN, M. -- LEDVINA, P. -- MÁCHAL, A. Desatero domácí ekologie. 6th ed. Brno: Ekologický institut Veronica, 2012. 147 p. ISBN 978-80-87308-21-9.
KELLER, J. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. 1st ed. Praha: G plus G, 1995. 175 p. ISBN 80-901896-1-X.
KOHÁK, E. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2nd ed. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 204 p. Studijní texty ;. ISBN 978-80-85850-86-4.
LOVELOCK, J. Gaia: nový pohled na život na Zemi. 2nd ed. Tulčík,: Abies, 211 p. ISBN 80-88699-18-5.
LOVELOCK, J. Gaia vrací úder: proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. 1st ed. Praha: Academia, 2008. 196 p. Galileo. ISBN 978-80-200-1687-4.
HANUŠ, L. Ekologická výchova při výuce odborných předmětů. Final thesis - Institute for Lifelong Learning. Brno: MZLU v Brně, 1998. 45.
ČINČERA, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 p. ISBN 978-80-7315-147-8.
BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, I. Environmentální výchova průřezové téma školního vzdělávacího programu: příručka pro učitele. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. 52 p. ISBN 80-7044-826-1.
Environmentální vzdělání a výchova. Praha: MŽP, 1996. 126 p. ISBN 80-7078-363-X.
HALAJ, J. Výchova k ochrane prírody. 1st ed. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1978. 232 p.
Výchova v přírodě. Praha: MŽP, 1996. 58 p. ISBN 80-7078-381-8.
MACHAR, I. et al. Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 146 p. monografie. ISBN 978-80-244-2902-1.
HORKÁ, H. Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido, 2000. 127 p. ISBN 80-85931-85-0.
MASER, C. Přeměněný les. 1st ed. Tulčík: Abies, 321 p. ISBN 80-88699-08-8.
PIKE, G. -- SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. 322 p. ISBN 80-85623-98-6.
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rozekvítek, 2002. 205 p. ISBN 80-902954-0-1.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters: WS 2019/2020, WS 2018/2019, SS 2016/2017, WS 2011/2012, WS 2010/2011, WS 2009/2010 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 05/29/2020.

Type of output: