Sylabus předmětu SAIEU - Statistical Analyses in Ecology Using R (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SAIEU
Název předmětu česky: Statistical Analyses in Ecology Using R
Název předmětu anglicky:
Statistical Analyses in Ecology Using R
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující; doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Daniel Volařík, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem kurzu je seznámit studenty s postupy analýzy dat používanými v ekologii. Kurz je zaměřen na praktické příklady analýz reálných dat, které se běžně vyskytují v ekologických studiích. Analýzy budou prováděny ve volně dostupném statistickém prostředí R. Vysvětlena je vždy základní teorie použitých statistických metod.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do programového prostředí R (dotace 0/4)
2.Design pokusu a otázka pseudoreplikací (dotace 0/2)
3.
Obecné lineární modely (dotace 0/4)
4.Zobecněné lineární modely (dotace 0/4)
5.
Nelineární modely (dotace 0/4)
6.
Modely se smíšenými efekty (dotace 0/4)
7.
Úvod k analýze prostorových dat (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
seminář
26 h
konzultace
16 h
příprava na průběžné hodnocení
24 h
Celkem66 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - vyžadována aktivní účast na cvičeních
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
ZUUR, A F. -- IENO, E N. -- SMITH, G M. Analysing ecological data. New York: Springer, 2007. 672 s. Statistics for biology and health. ISBN 978-0-387-45967-7.
ZUUR, A F. a kol. Mixed effects models and extensions in ecology with R. New York: Springer, 2009. 574 s. ISBN 978-1-4419-2764-4.
DALGAARD, P. Introductory statistics with R. 2. vyd. New York: Springer, 363 s. Statistics and computing. ISBN 978-0-387-79053-4.
DIGGLE, P J. Statistical Analysis of Spatial Point Patterns. London: Academic Press, 1983.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: