Course syllabus PXV - Practical Training (FFWT - WS 2020/2021)


     Czech          


Kód předmětu:
PXV
Název předmětu česky:
Praxe volitelná (N-TMZD)
Název předmětu anglicky: Practical Training
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0/20 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška a ne (Praxe volitelná provozní nebo nyní Praxe volitelná provozní)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 29. 5. 2020.

Type of output: