Sylabus předmětu URF - Městské lesnictví (v AJ) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
URF
Název předmětu česky:
Městské lesnictví (v AJ)
Název předmětu anglicky: Urban Forestry
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
B44
L. Praus
Přednáška
Každý týden
28
Pondělí17.00-17.50B44Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům informaci o městském lesnictví, jako novém přístupu ke správě mimolesní zeleně, která postupně nahrazuje stávající model.
 
Obsah předmětu:
1.
Koncept Urban Forestry v Evropě a USA, Historie UF (dotace 4/0)
2.
Benefity a negativa stromů ve městech (dotace 8/0)
3.
UF - správa a plánování (dotace 8/0)
4.
UF - výzkum a vzdělávání (dotace 4/0)
5.
Praktické postupy UF (dotace 0/12)
 
a.Management a plánování UF
b.
Péče o dřeviny
c.
Hodnocení stavu stromů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
práce v terénu
6 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava prezentace
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen za prezentaci na zvolené téma, zkouška je udělena za úspěšně splněný test. Test je elektronický a je hodnocen podle následující stupnice:
100 - 90 % = A
89,9 - 80 % = B
79,9 - 70 % = C
69,9 - 60 % = D
59,9 - 50% = E
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Urban forestry: planning and managing urban greenspaces. 2. vyd. Illinois, USA: Waveland Press, Inc., 1997. 502 s. ISBN 978-1-57766-510-6.
Ecology, planning, and management of urban forests: international perspectives. New York: Springer, 467 s. ISBN 978-0-387-71424-0.

Doporučená:
Urban green: innovative parks for resurgent cities. Washington, DC: Island Press, 184 s. ISBN 978-1-59726-679-6.
Urban Forestry & Urban Greening. Muenchen: ISSN 1618-8667.
Urban forests and trees: proceedings No 1. Luxembourg: European communities, 2002. 328 s. ISBN 92-894-1374-3.
Green and ecological technologies for urban planning: creating smart cities. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10513392.
Landscape and Urban Planning. ISSN 0169-2046.
Old-growth urban forests. ISBN 9781461405832. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10494306.
KELCEY, J G. Urban biodiversity and design. ISBN 9781444318661. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10373035.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: