Sylabus predmetu K3CAD - Konstruování v CAD - 3D (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
K3CAD
Název předmětu česky:
Konstruování v CAD - 3D
Název předmětu anglicky:
Design with CAD - 3D
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
ne
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Ježek (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Milan Šimek, Ph.D. (garant, tutor)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
T28
CvičeníKaždý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na základní tvorbu v parametrickém softwaru TopSolid WOOD v oblasti nábytkářského průmyslu. Studium obsahuje tvorbu ve 2D, resp. 3D, úpravu objektů, vytváření nábytkových dílců a sestav, implementace nábytkového kování a použití základních funkcí pro obrábění, tvorba výkresové dokumentace, včetně tvorby detailů s kótováním.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky tvorby v CAD/CAM softwaru TopSolid WOOD (dotace 0/4)
 
a.
Charakteristika předmětu
b.
Seznámení s produktem TopSolid, uplatnění na trhu práce, základní nastavení pracovního prostředí
c.
Tvorba šablony dokumentu

2.
Tvorba 2D objektů v prostředí TopSolid WOOD - Design (dotace 0/8)
 
a.
Tvorba v režimu Skica
b.Tvorba v režimu Křivka
c.
Základy kótování a tvorba vazeb

3.
Tvorba 3D objektů v prostředí TopSolid WOOD - Design (dotace 0/6)
 
a.
Práce s objemem.
b.
Úprava těles pomocí funkcí zaoblení, zkosení, kapsa, odečtení atd.
c.
Úpravy těles kopírováním, zrcadlením.

4.
Tvorba dílců, sestav a komponent (dotace 0/6)
 
a.
Tvorba a definice dílců, tvorba a definice sestav.
b.
Tvorba a definice komponent.
c.
Práce s dílci, sestavami a komponentami.

5.Tvorba základní výkresové dokumentace v prostředí TopSolid WOOD – Draft (dotace 0/4)
 
a.Vytvoření výkresů.
b.Vytvoření pohledů (2D, 3D), druhy pohledů, řezů, kótování prvků.
c.Tvorba kusovníku.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
projektová práce0 h40 h
příprava na průběžný test
28 h
28 h
zpracování projektů28 h
0 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Test: zkonstruování jednoduchého definovaného výrobku v 3D CAD
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BULÍN, M. Využití software pro parametrické konstruování v nábytkářském průmyslu. Diplomová práca. Brno: MZLU v Brně, 2007. 69.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 9. 2020.

Typ výstupu: