Sylabus předmětu EGEF - Geochemie prostředí (v AJ) (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EGEF
Název předmětu česky:
Geochemie prostředí (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Environmental Geochemistry
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Marie Balková (cvičící, přednášející)
Ing. Jiří Volánek (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Představení geochemie - složení a chemické změny probíhající na Zemi z hlediska litosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry. Geochemie životního prostředí je zaměřena na dopady antropogenní činnosti na zemské sféry.
 
Obsah předmětu:
1.Složení Země a litosféra (dotace 4/4)
 
a.
Chemické složení a struktura Země
b.Vznik a vývoj Země
c.Základní chemie: původ prvků
d.Zemská kůra
e.
Vulkanismus a zemětřesení a jejich vliv na člověka
f.
Složení a struktura půd

2.Hydrosféra (dotace 3/3)
 
a.
Velký hydrologický cyklus
b.
Oceány - oceánská cirkulace, chemické složení
c.
Geochemické procesy v oceánech
d.
Znečištění a vliv člověka na oceány

3.Atmosféra (dotace 4/4)
 
a.
Stratifikace atmosféry
b.
Složení atmosféry, dynamické procesy v atmosféře
c.
Vznik a vývoj atmosféry
d.
Antropogenní vlivy na atmosféru (změna klimatu, skleníkové plyny, ozonová díra), znečištění atmosféry

4.
Biosféra (dotace 4/4)
 
a.Člověk na Zemi, vývoj civilizace a interakce z ŽP
b.
Exploatace nerostných surovin a vlivy na ŽP - neobnovitelné energetické zdroje
c.Alternativní energetické zdroje, jaderná energie možnosti a limity
d.
Globální klimatické změny, východiska a názory, politická řešení

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku38 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava na průběžný test
14 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
písemný test o 20 otázkách, presentace na zvolené téma,
pro absolvování je třeba 75% úspěšnost testu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VANLOON, G W. -- DUFFY, S J. Environmental chemistry : a global perspective. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005. 515 s. ISBN 0-19-927499-1.
SCHLESINGER, W H. Biogeochemistry : an Analysis of Global Change. San Diego: Academic Press, 1991. 443 s. ISBN 0-12-625156-8.
Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992. 379 s. International Geophysics Series. ISBN 0-12-147686-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: