Sylabus predmetu ZFD - Furniture and Design (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          


Kód předmětu: ZFD
Název předmětu česky: Furniture and Design
Název předmětu anglicky:
Furniture and Design
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Alena Sobotková (přednášející, zkoušející)
Ing. Milan Šimek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
13.00-14.50
P-ATE
Přednáška
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
The aim of this course is to teach students about furniture design with regard to its specific objects (chairs, tables, beds, upholstered furniture, cabinets, etc.), as well as furniture development and creation techniques from the product design viewpoint. Lectures will consist of these topics: Classification and characteristics of furniture objects; Process of furniture creation; Contemporary and historical furniture design development; Czech furniture industry and design; Current situation of the global furniture market; Furniture materials and technologies; Ecological viewpoints on furniture production and design; Furniture and human living culture.
A personal project will be focused on the student's own interest within the scope of the course. Student projects will be guided by a teacher and presented together by students at the end of the course.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
odborná exkurze
10 h
konzultace
28 h
veřejná prezentace (ústní)6 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
příprava prezentace
12 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
oral examination
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PARSONS, T. Thinking, objects : contemporary approaches to product design. Lausanne ;Worthing: AVA Academia, 2008. 1 s. ISBN 978-2-940373-74-1.
BYARS, M. 50 Tables: Innovations in Design and Materials. Crans-Prés-Céligny: RotoVision, 1999. 157 s. ISBN 2-88046-311-4.
WILLIAMS, G. The furniture machine : furniture since 1990. London: V&A Publications, 2006. 174 s. ISBN 978-1-85177-494-4.
Encyclopedia of furniture making. New York: Sterling, 1987. 519 s. ISBN 0-8069-7203-3.
ECKELMAN, C. Textbook of Product Engineering and Strength Design of Furniture.
FIELL, P. -- FIELL, C. 1000 chairs. Köln: Taschen, 1997. 768 s. ISBN 3-8228-7965-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: