Sylabus předmětu ZETS - Ecosystems of the Tropics and Subtropics (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZETS
Název předmětu česky: Ecosystems of the Tropics and Subtropics
Název předmětu anglicky:
Ecosystems of the Tropics and Subtropics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základní informace o hlavních společenstvech světa, kterým říkáme biomy: tropický deštný les, tropický opadavý les, savany, pouště a polopouště, trvdolistá vegetace, subtropický deštný les. Probereme přírodní podmínky v jednotlivých biomech, jejich rozšíření, rozšířené životní formy, které se tu nacházejí a některé typické zástupce z říše rostlin a živočichů. Budeme se také zajímat stavem těchto biomů, případně jejich úbytkem a ochranou přírody.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
odborná exkurze
10 h
konzultace
1 h
příprava na zkoušku
12 h
příprava na průběžný test
4 h
příprava prezentace
6 h
zpracování seminární práce
4 h
Celkem
61 h
 
Požadavky na ukončení:
seminární práce, zápočet, test
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RICHARDS, P W. The Tropical Rain Forest. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 23 s. ISBN 0-521-442194-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: