Sylabus předmětu EBN-NJ1 - Němčina 1 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBN-NJ1
Název předmětu česky:
Němčina 1
Název předmětu anglicky:
German Language 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
po domluvě s garantem
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Lucie Branná (cvičící, zkoušející)
Mgr. Soňa Dyková (cvičící, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
VSTUPNI_TEST (60 , 101)
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
13.00-14.50
Q21
Cvičení
Každý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka na úrovni B1, a to ve všech řečových dovednostech (čtení, psaní, mluvení a poslech). Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti společenských témat, procvičí si schopnost diskutovat a komunikovat v simulovaných situacích. Student dokáže podat rozvinutý popis určité problematiky a vyjádřit svůj postoj, zvládá číst náročné texty. Student je schopen porozumět i spontánním, nepřipraveným projevům. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.
In Kontakt (dotace 0/6)
 
a.
Kennenlernen, Interviews
b.Temporaladverbien
c.
Adjektivdeklination

2.
Feste (dotace 0/6)
 
a.
Einladungen, Termine vereinbaren
b.Modalpartikeln
c.
Verben mit Präpostitionen

3.
Unterwegs (dotace 0/6)
 
a.Vermutungen äußern
b.Weltreisen
c.werden + Infinitiv
d.Relativsätze

4.Wohnen (dotace 0/6)
 
a.
Wohnformen
b.
Wortstellung im Hauptsatz
c.
Temporale Präpositionen
d.
Wortbildung Nomen

5.
Wiederholung (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení28 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
50 h0 h
příprava na průběžný test34 h0 h
Celkem
112 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Úspěšné ukončení předmětu je podmíněno absolvováním průběžných testů. Souhrnný výsledek z průběžných testů musí činit minimálně 60 bodů (=60% z celkového možného bodového zisku).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
50 %
0 %
Absolvování průběžného testu (testů)
50 %
0 %
Celkem
100 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PERLMANN-BALME, M. -- SCHWALB, S. Sicher! B1+: Kursbuch. Deutschland: Hueber Verlag, 2012. 119 s. ISBN 978-3-19-001206-0.
ORTH-CHAMBAH, J. -- PERLMANN-BALME, M. -- SCHWALB, S. Sicher! B1+: Arbeitsbuch. Deutschland: Hueber Verlag, 2012. 136 s. ISBN 978-3-19-011206-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 9. 2020.

Typ výstupu: