Sylabus předmětu SVN2 - Světový jazyk - Němčina 2 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVN2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Němčina 2
Název předmětu anglicky:
German 2
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Lucie Branná (cvičící, tutor, zkoušející)
Mgr. Soňa Dyková (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Světový jazyk - Němčina 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
15.00-16.50
Q21CvičeníKaždý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.
16.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Studium, Výběr povolání
b.Genitiv
c.
Konjunktiv II
d.
Zdvořilé otázky, doporučení, přání a sny

2.
16.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Vzdělávání
b.
Vztažná zájmena
c.Vztažné věty

3.
17.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: První pracovní zkušenosti
b.
Žádost o místo
c.
Životopis
d.
Pracovní pohovor

4.
17.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Historie firmy
b.
Trpný rod – přítomný, minulý

5.18.lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Prázdniny, cestování, ubytování
b.Srovnávací věty

6.
18.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Alpy
b.
Časové věty

7.20.lekce (dotace 0/4)
 
a.Téma: Lichtenštejnsko
b.
Komparativ a superlativ v přívlastku

8.21.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Návštěva Hamburku
b.
Infinitiv ve větách

9.
22.lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Komunikace
b.
Podmínkové věty

10.
24.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Dobrovolnictví
b.Vazby sloves s předložkou

11.
24.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Práce na statku
b.
Užití slovesných vazeb s předložkami ve větách

12.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.
Opakování látky z obou semestrů

13.
Opakování (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Na konci semestru skládají studenti ústní zkoušku, která komplexně ověřuje ústní projev studenta. Hodnotící škála je následující: méně než 60 bodu F, 60 bodů a více E, 68 bodů a více D, 75 bodů a více C, 83 bodů a více B a 90 bodů a více A.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
70 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
30 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FÜGERT, N. -- DOUBEK, M. -- BRAUN , B. DaF kompakt neu A1-B1, Kursbuch. Stuttgart: Klett, 2016. 304 s. ISBN 978-3-12-676310-3.
DOUBEK, M. -- FÜGERT, N. -- BRAUN, B. DaF kompakt neu A1-B1, Übungsbuch. Stuttgart: Klett, 2016. 328 s. ISBN 978-3-12-676311-0.
SPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S. Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: Hueber Verlag, 2010. 184 s. ISBN 978-3-19-301911-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 7. 2020.

Typ výstupu: