Sylabus předmětu SVFK1 - Světový jazyk - Francouzština K 1 (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVFK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Francouzština K 1
Název předmětu anglicky:
French K 1
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Anna Lazarová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - angličtina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Španělština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Leçon 1 (dotace 0/0)
 
a.
L'imparfait
b.
Y a une fille qu'habite chez moi

2.Leçon 2 (dotace 0/0)
 
a.
L'imparfait
b.
Dans la maison

3.
Leçon 3 (dotace 0/0)
 
a.
Les adjectifs
b.
Dans la maison

4.
Leçon 4 (dotace 0/0)
 
a.
Les pronoms possessifs
b.À chacun sa musique

5.
Leçon 5 (dotace 0/0)
 
a.
La question
b.
L'interrogation

6.
Leçon 6 (dotace 0/0)
 
a.
L'interrogation
b.L'amour de l'art

7.
Leçon 7 (dotace 0/0)
 
a.
Le subjonctif
b.
L'art et la culture

8.
Leçon 8 (dotace 0/0)
 
a.
Le subjonctif
b.
La compréhension du texte

9.
Leçon 9 (dotace 0/0)
 
a.
Opakování

10.Leçon 10 (dotace 0/0)
 
a.
La comparaison
b.
La géographie

11.
Leçon 11 (dotace 0/0)
 
a.
La négation
b.Ne...que

12.Leçon 12 (dotace 0/0)
 
a.
Les articles
b.
Quand la pub délire

13.Leçon 13 (dotace 0/0)
 
a.Opakování

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
konzultace
10 h
příprava na průběžné hodnocení
46 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Connexions 2. Paris: Didier, 2004. 192 s. ISBN 2-278-05532-1.

Doporučená:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Latitudes 2. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06266-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 28. 6. 2020.

Typ výstupu: