Sylabus předmětu EBC-P115 - Odborná praxe 1 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBC-P115
Název předmětu česky:
Odborná praxe 1
Název předmětu anglicky:
Practical Training 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (15 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Ano, po předchozí domluvě
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jaroslav Pakosta, LLM (garant)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu Odborná praxe je poskytnou studentům příležitost k ověření a prohloubení dovedností získaných studiem jednotlivých předmětů během bakalářského studijního programu během praktických činností vykonávaných v sjednané firmě nebo jiné organizaci.

Informace o povinné praxi naleznete zde:
http://www.pef.mendelu.cz/praxe

Předmět je určený studentům bakalářského studijního programu Finanční služby.
 
Obsah předmětu:
1.odborná praxe (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
odborná praxe412 h
zpracování protokolů
8 h
Celkem420 h
 
Požadavky na ukončení:
Student po ukončení praxe sepíše zprávu o průběhu praxe, obdobný hodnotící dokument vypracuje i kontaktní osoba ve firmě. Zápočet je udělen na základě hodnocení praxe.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Zpráva o hodnocení praxe
100 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Information in English: https://www.pef.mendelu.cz/en/degree-students/study-info/30237-practical-training-bachelor
Podrobné informace: https://www.pef.mendelu.cz/praxe

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 18. 8. 2020.

Typ výstupu: