Sylabus predmetu ACH - Architektura (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ACH
Název předmětu česky: Architektura
Název předmětu anglicky:
Architecture
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
17.00-18.50
B23
N-SNBD
N-DESGN
 
 
1
1
1
2
Přednáška
Každý týden
60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět má studenty seznámit se základními podmínkami a principy architektonické tvorby. Zabývá se charakterem prostředí a základními podmínkami a požadavky mající vliv na uspořádání sídel.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy architektonické tvorby (dotace 6/0)
2.
Funkce architektury (dotace 6/0)
3.
Základní principy v architektuře (dotace 6/0)
4.
Architektura z pohledu historie a dneška (dotace 5/0)
5.
současná architektura (dotace 5/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
výstava
5 h
příprava na zkoušku23 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu zkouškou na základě znalostí z učebních osnov.
Minimální účast na přednášce je 80%. Zkouška probíhá ústní formou a má tři části (klauzurní práce 40%, průběžné hodnocení 10%, ústní zkouška 50%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
STAŇKOVÁ, J. a kol. Architektura v proměnách tisíciletí: architektonická kompozice, dějiny stavebního umění od pravěku dodnes, lidová architektura, životní prostředí a památková péče. Praha: Sobotáles, 2005. 303 s. ISBN 80-86817-10-5.
FISCHER, J. 100 nej: nejvýznamnější stavby světa. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. 216 s. ISBN 978-80-204-1481-6.
1000 x landscape architecture. 1. vyd. Berlin: Braun, 2009. 1023 s. ISBN 978-3-938780-60-2.
VEVERKA, P. a kol. Slavné pražské vily. 2. vyd. V Praze: Umělecká agentura Foibos :, 1999. 204 s. ISBN 80-903661-1-2.
KRATOCHVÍL, P. a kol. Slavné vily kraje Vysočina. 1. vyd. Praha: Foibos, 2008. 181 s. ISBN 978-80-87073-10-0.
Kol. Slavné vily Libereckého kraje. 1. vyd. Praha: Foibos ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci, Severočeským muzeem v Liberci, 2007. 171 s. ISBN 978-80-87073-06-3.
GORYCZKOVÁ, N. Slavné vily Moravskoslezského kraje. 1. vyd. Praha: Foibos, 2008. 197 s. ISBN 978-80-87073-09-4.
ZATLOUKAL, P. -- HORÁČEK, M. a kol. Slavné vily Olomouckého kraje. 1. vyd. Praha: Foibos, 2007. 200 s. ISBN 978-80-87073-00-1.
PANOCH, P. a kol. Slavné vily Pardubického kraje. 1. vyd. Praha: Foibos, 2009. 210 s. ISBN 978-80-87073-12-4.
Kol. Slavné vily Ústeckého kraje. 1. vyd. Praha: Foibos, 2007. 168 s. Slavné vily. ISBN 978-80-87073-04-9.
ŠLAPETA, V. -- GORYCZKOVÁ, N. a kol. Slavné vily Zlínského kraje. 1. vyd. Praha: Foibos, 222 s. ISBN 978-80-87073-08-7.
RIEDL, D. -- TEPLÝ, L. -- CHARVÁTOVÁ, I. The villa of the Tugendhats created by Ludwig Mies van der Rohe in Brno. 2. vyd. Brno: Památkový ústav :, 1997. 59 s. ISBN 80-85032-56-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program N-SNBD Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: