Sylabus predmetu ATD1 - Ateliér designu nábytku I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ATD1
Název předmětu česky:
Ateliér designu nábytku I
Název předmětu anglicky:
Furniture Designing Studio I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/5/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý7.00-11.50
T412
N-DESGN
 
 
1
1
2
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je naučit studenty na konkrétních zadáních postupům běžným při navrhování desognu výrobků.
Formou práce v ateliéru a řízené diskuze si studenti osvojí tvůrčí návyky při zpracování jednotlivých témat. Studenti si prakticky osvojí komplex znalostí získané v jiných předmětech.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu (dotace 0/5)
 
a.Požadavky a způsob práce
b.
Základní přepoklady práce

2.
Nábytkový solitér (dotace 0/65)
 
a.
Zadání úkolu
b.Rešerše historických pramenů, vstupní požadavky
c.
Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skici, model
e.
Výběr konečné varianty, diskuze

3.
Doplněk k solitéru (dotace 0/24)
 
a.Zadání úkolu
b.
Rešerše historických pramenů, vstupní požadavky
c.Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skici, model
e.
Výběr konečné varianty, diskuze

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
42 h
konzultace
7 h
workshop
28 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
příprava na průběžný test
5 h
příprava prezentace6 h
zpracování seminární práce22 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
Odevzdání klauzurních prací zpracovaných v semestru:
- tištěné portfolio z vypracovaného zadání (sketchbook + katalog)
- práce zpracovaná formou plakátu 0,7 x 1 m
- funkční pracovní model 1:1
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTRADYOVÁ, V. a kol. Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technologia. 1. vyd. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. 281 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3006-8.
DLABAL, S. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1976. 178 s.
HÁJEK, V. Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. 124 s. ISBN 80-86817-00-8.
POŠTULKOVÁ, L. Typológia zariaďovacích prvkov bytu, člověk-priestor-nábytok. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 174 s. ISBN 978-80-228-1797-4.
Století designu: Průkopníci designu 20.století. 1. vyd. Praha: Slovart, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.
LEFTERI, C. Materials for Inspirational Design. Hove: RotoVision, 2007. 256 s. ISBN 978-2-94036-150-2.
Emotional design: why we love (or hate) everyday things. New York: Basic Books, 2004. 257 s. ISBN 0-465-05135-9.
NORMAN, D A. Design pro každý den. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2010. 271 s. ISBN 978-80-7363-314-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 15. 9. 2020.

Typ výstupu: