Sylabus predmetu ATI1 - Ateliér interiéru I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ATI1
Název předmětu česky: Ateliér interiéru I
Název předmětu anglicky:
Studio of Interior I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Středa
9.00-12.50T412
N-DESGN
 
 
1
1
2
B. Hála
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit posluchače magisterského stupně studia s problematikou interiérové tvorby, řešení privátního a veřejného interiéru. Zásady, kritéria, postupy a způsoby řešení, schopnost správného zadání a řešení zadaného interiéru ve stupni studie. Ověření problematiky na vlastní tvorbě v modelových zadáních.
 
Obsah předmětu:
1.
Seznámení s pojmoslovím,kritérii a smyslem tvorby interiéru.Vazby tvůrčí a projekční složky na další profese včetně zadavatele a investora, interiér jako multidisciplinární dílo (dotace 4/0)
2.
Metodika tvorby a možnosti volby různých pracovních postupů při vzniku díla (dotace 9/0)
3.
Koncepce zadání interiéru na principu analýzy vstupních faktorů (dotace 9/0)
4.
Analýza zadání z pohledu implementace vnějších faktorů a volby metody zpracování díla (dotace 9/0)
5.
Obecné a individuální prvky tvorby a jejich vyváženost v procesu implementace zadání a průběhu řešení (dotace 11/0)
 
a.
Obecný bytový prostor rodiny, výraz individuální pozice člověka v podmínkách vývoje okolního světa; klauzurní grafická práce.
b.
Veřejný prostor pro stravování, konzumaci a zábavu, jako výraz mnohočetných a individuálních představ o náplni části volného času; klauzurní grafická práce.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení42 h
konzultace
3 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava prezentace
3 h
zpracování projektů
35 h
zpracování seminární práce15 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro zápočet a zkoušku je nezbytné předložit grafické zpracování zadaných klauzurních prací v plném určeném rozsahu. Kvalita práce po celou dobu výuky, ale zejména kvalita odevzdaných klauzurních prací a jejich obhajoba jsou podkladem pro výslednou známku. Zkouška bude sestávat z60% kvalita odevzdané práce, 40% z ústní obhajoby odevzdané práce s odpovědmi na doplňující otázky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TANGAZ, T. Škola interiérového designu. V Praze: Slovart, 2006. 144 s. ISBN 978-80-7209-856-9.
BRUNECKÝ, P. Domiciologie - nauka o obývaném prostředí. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 167 s. ISBN 80-7157-307-8.
NEUFERT, P. -- NEFF, L. Dobrý projekt - Správná stavba : dom - byt - zahrada. Bratislava: Jaga, 1999. 8 s. ISBN 80-88905-28-1.
Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.

Doporučená:
, časopisy: Bauhaus, Domus, Interior, Archtecteur, Meuble, Domov, atp.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: