Sylabus předmětu NUMO - Numerická optimalizace dřevařského výrobku (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
NUMO
Název předmětu česky:
Numerická optimalizace dřevařského výrobku
Název předmětu anglicky:
Numerical Optimalization of Wood Product
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. David Děcký, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostOborRočníkVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
13.00-14.50
B46
N-TMZD
 
 
1
1
2
Cvičení
Každý týden
20
Úterý
14.00-17.50
B514N-TMZD
1
Přednáška
Nepravidelně
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout informace o pokročilých metodách numerického modelování v oblasti návrhu výrobků ze dřeva a materiálového inženýrství; naučit znalosti a dovednosti: teoretická východiska numerické analýzy, metoda konečných prvků (MKP), metodické postupy tvorby výpočtového modelu a simulace a praktické výpočty fyzikálních úloh v oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Principy a využití FEM. (dotace 0/6)
 
a.
Pokročilá aplikace mechaniky a termodynamiky kontinua.
b.
Variační metody.
c.
Využití numerických metod a MKP.

2.Modelování v ANSYS. (dotace 0/8)
 
a.
Modelování pokročilých strukturálních, termodynamických nelineárních úloh v prostředí ANSYS (část 1).
b.Modelování pokročilých strukturálních, termodynamických nelineárních úloh v prostředí ANSYS (část 2).
c.
Implementace nelineárních materiálových modelů, interpretace nelineárních materiálových modelů.
d.
Pravděpodobnostní modelování v ANSYS.

3.
Optimalizace. (dotace 0/6)
 
a.Topologická optimalizace vybraného dřevařského výrobku.
b.
Tvarová optimalizace výrobku (část 1).
c.
Tvarová optimalizace výrobku (část 2).

4.
Řešení pokročilých úloh. (dotace 0/6)
 
a.
Řešení statických mechanických úloh.
b.
Řešení dynamických mechanických úloh.
c.
Pokročilá tepelná analýza, řešení vázaných úloh.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
28 h
0 h
konzultace
12 h
18 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
15 h
příprava prezentace
5 h
5 h
zpracování seminární práce
34 h46 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování a prezentace seminárního projektu, znalostní test z přednášené látky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 682 s. ISBN 978-80-214-3544-5.
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty II. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 683 s. ISBN 978-80-7204-556-32.
KOLÁŘ, V. -- NĚMEC, I. -- KANICKÝ, V. FEM - Principy a praxe metody konečných prvků. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1997. 12 s. ISBN 80-7226-021-9.
PETRUŠKA, J. Počítačové metody mechaniky II – Metoda konečných prvků. Brno: VUT v Brně, 2003. 88 s.

Doporučená:
MADENCI, E. -- GUVEN, I. The finite element method and applications in engineering using ANSYS. New York: Springer, 2006. 686 s. ISBN 0-387-28289-0.
MOAVENI, S. Engineering fundamentals: an inroduction to engineering. 4. vyd. Stamford, CT: Cengage Learning, 2011. 700 s. ISBN 978-1-4390-6210-4.
MOAVENI, S. Finite elements analysis : theory and application with ANSYS. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. 527 s. ISBN 0-13-785098-0.
SLAVÍK, J. Počítačové metody mechaniky I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-214-2311-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: