Sylabus předmětu NTM - Nedřevěné technické materiály (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
NTM
Název předmětu česky:
Nedřevěné technické materiály
Název předmětu anglicky:
Non-Wood Technical Materials
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dominik Hess (cvičící, přednášející)
Ing. Samuel Kramár, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Procházka (přednášející)
Ing. Vít Šeda (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Poznámka
Čtvrtek
9.00-10.50T-lab 2
N-TMZD
 
 
1
1
2
není určen
Přednáška
Každý týden
16
 
Čtvrtek11.00-12.50
P220
N-TMZD
 
 
1
1
2
není určen
CvičeníSudý týden
22
1x za 14 dní
Pátek
8.00-12.50
B51
N-TMZD
1
není určen
Přednáška
Nepravidelně
20
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost požadavků na užitné vlastnosti konstrukčních materiálů, znalosti vztahů mezi chemickou konstitucí materiálu, technologií jeho výroby a zpracování, mikrostrukturou a jeho vlastnostmi. Získání dovedností moderních metod inženýrského designu při návrhu materiálu pro konkrétní účel použití v technické praxi. Schopnost výběru vhodného materiálu na základě tvaru funkční části a požadované funkce, která je od materiálu vyžadována.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
26 h
22 h
cvičení
12 h
0 h
příprava na zkoušku
69 h
90 h
příprava prezentace
5 h
0 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
- povinná účast na cvičeních
- prezentace výsledků ze cvičení
- závěrečná zkouška (e-test)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
30 %
10 %
Prezentace
10 %
0 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
90 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ASHBY, M. Materials Selection in Mechanical Design. Oxford: Elsevier, 2005. 603 s. ISBN 0-7506-6168-2.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu. Brno: CERM, 2001. 505 s. ISBN 80-7204-193-2.
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu I. 2. vyd. Brno: CERM, 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
ASHBY, M. -- JOHNSON, K. Materials and Design - The Art and Science of Material Selection in Product Design. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. 336 s. ISBN 0-7506-5554-2.
CEBON, D. -- ASHBY, M. -- SHERCLIFF, H. Materials - Engineering, Science, Processing and Design. Oxford: Elsevier, 2007. 514 s. ISBN 0-7506-8391-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 5. 10. 2020.

Typ výstupu: