Sylabus predmetu SVTE - Speciální výrobní technologie (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVTE
Název předmětu česky: Speciální výrobní technologie
Název předmětu anglicky: Special Production Technology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Petr Hamšík (cvičící, zkoušející)
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. (garant)
Ing. Drahomír Nantl (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostOborRočníkVyučující
Akce
Četnost
KapacitaPoznámka
Úterý
11.00-12.50
P-ATE
N-NI-NI
 
 
1
1
2
Cvičení
Každý týden
21
cvičení probíhá v dílnách u laseru
Čtvrtek7.00-8.50
B42
N-NI-NI
 
 
1
1
2
Přednáška
Každý týden22 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání přehledu o marginálních technologiích používaných v nábytkářském průmyslu a průmyslu dalšího spotřebního zboží.
 
Obsah předmětu:
1.
Výroba tvarovaných dílců obráběním (dotace 2/2)
2.
Výroba tvarovaných dílců beztřískovým způsobem (dotace 2/2)
3.
Drobné výrobky ze dřeva pro domácnost (dotace 2/2)
4.Výroba rakví (dotace 2/2)
5.
Bednářská výroba (dotace 2/2)
6.Dřevěné hračky (dotace 2/2)
7.
Sportovní potřeby na bázi dřeva (dotace 2/2)
8.
Výroba zápalek (dotace 2/2)
9.Výroba tužek (dotace 4/4)
10.
Výroba hudebních nástrojů (dotace 6/6)
11.
Výroba nepravidelných dřevěných součástí (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
12 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
zpracování projektů
32 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
obhájení seminárního projektu je předpokladem k získání zápočtu. Po získání zápočtu následuje ústní zkouška, 3 otázky z odpřednášené látky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TRÁVNÍK, A. Výroba nábytku - III. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 200 s. ISBN 80-7157-755-3.
BRUNECKÝ, P. -- GRYC, V. -- HAVÍŘOVÁ, Z. -- HOLAN, J. -- HOLOUŠ, Z. -- HORÁČEK, P. -- HRÁZSKÝ, J. -- JANÁK, K. -- KRÁL, P. -- MUZIKÁŘ, Z. -- ONDRÁČEK, K. -- ROUSEK, M. -- ŠOPÍK, M. -- VAVRČÍK, H. Zpracování dřeva: materiály -- výrobky -- konstrukce -- technologie. 1. vyd. Plzeň: Verlag Dashöfer, 2009. 650 s. ISSN 1803-8905.
DRÁPELA, J. Výroba nábytku - Technologie. Praha: SNTL, 1980. 488 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: