Sylabus predmetu RNSAL - Řízení nábytkářských strojů a linek (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RNSAL
Název předmětu česky: Řízení nábytkářských strojů a linek
Název předmětu anglicky: Management Tools and Furniture Lines
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostOborRočníkVyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
11.00-12.50T18
N-NI-NI
 
 
1
1
2
J. Hlavatý
Přednáška
Každý týden
36
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Členění výrobních operací v nábytkářství, pracoviště podle druhu výroby, strojní zařízení podle druhu výroby, řídící systémy, materiály používané ve výrobě nábytku, nástroje a nástrojové materiály, technologiké parametry výrobních operací, řídící systémy, nosiče informací pro řízení pracovních operací, přenos dat, optimalizační metody výrobních procesů, hodnocení technologie.
 
Obsah předmětu:
1.
Výrobní operace v nábytkářství (dotace 4/0)
2.
Pracoviště podle druhu výroby, strojní zařízení, řídící systémy. (dotace 4/0)
3.
Materiály používané ve výrobě nábytku, kódové značení, ruční a automatizované zadávání, čtečky. (dotace 4/0)
4.
Nástroje a nástrojové materiály, technologiké parametry výrobních operací (dotace 4/0)
5.
Vzájemné vztahy mezi obráběným materiálem a nástrojem, databázové soubory pro technologické aplikace (dotace 2/0)
6.
Tvorba souborů podle strojních pracovišť, parametry procesů výroby, řídící systémy (dotace 4/0)
7.Nosiče informací pro řízení pracovních operací, přenos dat, optimalizační metody výrobních procesů (dotace 2/0)
8.
Hodnocení technologických procesů. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
příprava prezentace
6 h
zpracování projektů
50 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhajoba projektu. K ukončení je požadována minimálně 75% úspěšnost.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MAREK, J. CNC obráběcí stroje. Ostrava: Technická univerzita , 2010. 103 s. ISBN 978-80-248-2329-4.
ŠTULPA, M. CNC: programování obráběcích strojů. 1. vyd. Grada, 2015. 240 s. ISBN 978-80-247-5269-3.
BARCÍK, Š. Technika pre výrobu nábytku. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 262 s. ISBN 978-80-228-2055-4.
ZEMIAR, J. -- GÁBORÍK, J. -- MUZIKÁŘ, Z. -- NAVRÁTIL, V. -- RUŽINSKÁ, E. -- ŠEBO, N. Technológia výroby nábytku. 1. vyd. Zvolen: Vydavatelstvo TU Zvolen, 2009. 287 s. ISBN 978-80-228-2064-6.
KRONTORÁD, K. Výroba nábytku z deskových materiálů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7509-199-4.
TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 173 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-2728-8.
KOTLER, P. -- CASLIONE, J A. Chaotika: řízení a marketing firmy v éře turbulencí. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 214 s. Business books. ISBN 978-80-251-2599-1.
TOMEK, G. -- VÁVROVÁ, V. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 240 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-098-0.
DĚDINA, J. -- ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 324 s. Expert. ISBN 978-80-247-2149-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: