Sylabus predmetu INK - Interiérové konstrukce (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
INK
Název předmětu česky:
Interiérové konstrukce
Název předmětu anglicky:
Interior Constructions
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
8.00-10.50
T28
B-DSGN-DSGN
4
CvičeníKaždý týden23
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení z konstruováním nábytku pro vybavování veřejných interiérů. Zpracování projektu a výkresové dokumentace pro atypickou výrobu.
 
Obsah předmětu:
1.
Projekt interiéru (dotace 0/3)
 
a.
Projektová dokumentace interiéru - forma a obsah
b.
Zaměřování interiéru
c.
Specifika nábytku pro veřejné interiéry

2.
Konstrukční zásady interiérových prvků (dotace 0/6)
 
a.Konstrukce obslužných pultů
b.
Konstrukce obkladů, podhledů a vestavěného úložného nábytku
c.
Konstrukce podest, stupňů a interiérových dveří
d.
Konstrukce zabudovaného sedacího nábytku
e.
Specifika konstrukce mobiliáře pro veřejný interiér

3.
Zpracování výkresové dokumentace zakázky veřejného interiéru v malé obci (dotace 0/3)
 
a.Účel zařízení, předpokládaný objem prostředků, přibližná specifikace výrobce - dodavatele
b.
Půdorysná dispozice, položkový plán, sumarizační tabulky, průvodní zpráva
c.Pohledy na stěny
d.
Zásady tvorby výkresů navrhovaných interiérových prvků

4.
Konstrukční výkresy navrhovaných interiérových prvků (dotace 0/27)
 
a.
Obslužný pult a úložný nábytek
b.
Obklady - podhledy, podesty
c.Nábytek pro práci - stravování
d.Sedací nábytek
e.
Speciální nábytek

5.
Předání projektu veřejného interiéru (dotace 0/3)
 
a.
Prezentace projektu interiéru
b.
Diskuse ke konstrukčnímu řešení s ohledem na atributy zakázky
c.
Předání projektu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
42 h
zpracování projektů
42 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání projektu interiéru. Podmínkou udělení zápočtu je získání 60 bodů při hodnocení projektu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NUTSCH, W. Konstrukce v interiéru: vnitřní dveře, dřevěná obložení, vestavěné skříně. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 446 s. ISBN 80-247-1276-8.
BRUNECKÝ, P. -- ŠVANCARA, J. Interier - člověk a nábytek. 1. vyd. Brno: MZLU, 1995. 280 s. ISBN 80-7157-157-1.
PRACHT, K. Möbel und Innenausbau : Handbuch der Holzkonstruktionen. 4. vyd. Leinfelden-Echterdingen: Verlagsanstalt Alexander Koch, 1992. 283 s. ISBN 3-87422-617-4.
HALABALA, J. Výroba nábytku: tvorba a konstrukce. 1. vyd. Praha: SNTL, 1969. 271 s. Řada dřevařské lit.
BRUNECKÝ, P. Standardy nábytku. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 121 s. ISBN 978-80-7375-297-2.
BRUNECKÝ, P. -- HOLOUŠ, Z. -- PACOVSKÝ, J. -- MÁCHOVÁ, E. ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu. Praha: Český normalizační institut, 2008. 21 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: