Sylabus predmetu TECHVI - Techniky vizualizace (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TECHVI
Název předmětu česky:
Techniky vizualizace
Název předmětu anglicky:
Visualization Techniques
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/6 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (garant)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Čtvrtek13.00-18.50
B514
B-DSGN-DSGN
4
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními postupy navrhování nábytku a interiérů v programu 3Ds Max Design, které se používá především v různých designérských studiích a ateliérech.
 
Obsah předmětu:
1.
Seznámení s programem a pracovním nastavením (dotace 0/6)
 
a.
Pochopení základních principů modelování ve 3D

2.Pracovní prostředí (dotace 0/6)
 
a.
menu
b.
panel nástrojů
c.pracovní plocha
d.
ovládání programu

3.
Tvorba geometrie (dotace 0/6)
 
a.
3D projekty
b.
tažení, vysunutí a rotace profilu

4.
Modifikace geometrie (dotace 0/6)
 
a.
základní parametry
b.mapovací souřadnice
c.
typy map
d.textury

5.
Vizualizace modelu (dotace 0/12)
 
a.
3D projekty
b.kamery
c.
světla
d.
stíny
e.rendering

6.Geometrie z jiných CAD systémů: úprava a import (dotace 0/6)
7.
Práce s objekty (dotace 0/6)
 
a.seskupování objektů
b.výběrové množiny
c.
uchopovací režimy
d.
slučování

8.Simulace prostorového uspořádání modelem (dotace 0/6)
9.
Katalog výrobků: práce s katalogy nábytku (dotace 0/6)
10.
Výstupy práce: vytvoření prezentace návrhu interiéru pro klienta (dotace 0/18)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení78 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na průběžné hodnocení
22 h
zpracování projektů
10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet. Podmínky udělení zápočtu spočívají v prokázání schopností samostatné práce v 3D a vlastního návrhu a vizualizuace jednoduchého interiéru.
Minimální účast na cvičení je 80%. Zápočet se skládá ze dvou částí - vizualizace 60%, průběžné hodnocení 40%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘÍŽ, J. 3ds max hotová řešení. Brno: Computer press, 2005. 242 s. ISBN 80-251-0885-6.
BOARDMAN, T. 3ds max 5. Brno: Computer press, 2004. 409 s. ISBN 80-722-6798-1.
KULAGIN, B. 3ds Max, Průvodce modelováním a animací. Brno: Computer press, 2007. 388 s. ISBN 978-80-251-1463-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: