Sylabus predmetu AGD1 - Ateliér grafického designu I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AGD1
Název předmětu česky:
Ateliér grafického designu I
Název předmětu anglicky:
Graphic Design Studio I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: akad. soch. Tamara Buganská
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
akad. soch. Tamara Buganská (garant, zkoušející)
Lukáš Homola (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Stefan Mihailović (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Alena Sobotková (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
13.00-14.50
T18
B-DSGN-DSGN
4
L. Homola, S. MihailovićPřednáškaKaždý týden36
Středa15.00-16.50
Q09
B-DSGN-DSGN
4
L. Homola, S. Mihailović, A. SobotkováCvičeníKaždý týden
15
Středa
17.00-18.50
Q09B-DSGN-DSGN
4
L. Homola, S. Mihailović, A. SobotkováCvičení
Každý týden
15
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je koncipován tak, aby budoucí absolventi designérských oborů zabývajících se návrhy a konstrukcí nábytku mohli uspokojit potřeby a požadavky vyplývající z jejich profese zejména v oblasti prezentace vlastních designérských návrhů, zpracování webových prezentací, produktové dokumentace a obchodních tiskovin.

Získané znalosti a dovednosti slouží pro užití tiskového písma a kombinace s obrazem, zvládnutí základních pojmů při sazbě, v typografii, reprodukci a tisku, praktické typografické úpravy tiskovin, DTP.
 
Obsah předmětu:
1.
Grafický design (dotace 4/4)
 
a.Komplexní úvod do grafického designu
b.
Preprodukce (ruční skicy, zhmotnění myšlenek,
strategie navrhování, storytelling)
c.Rozvržení layoutu
d.
Základní pravidla sazby

2.Typografie (dotace 3/3)
 
a.
Základní pravidla typografie
b.
Typografie jako grafický prvek
c.
Druhy písma
d.Výběr písma
e.Zarovnání písma
f.
Právní aspekty (dostupnost písma)

3.
Zpracování rastrových obrazů (dotace 3/3)
 
a.
Zpracování rastrových obrazů
b.Hromadné zpracování souborů
c.
Barevné schémata
d.
Rozlišení obrazu
e.
Formáty souborů

4.
Postprodukce obrazu (dotace 3/3)
 
a.
Barevnost
b.Emocionální vnímání barev
c.Grading a tonalita obrazu
d.
Produktová fotografie
e.Matte painting
f.Fotomontáže
g.
Kompozice

5.Zpracování vektorových obrazů (dotace 3/3)
 
a.
Zpracování vektorových obrazů
b.
Beziérova křivka
c.Vytváření tvarů (tahy, výplně, přechody)
d.
Výstupy

6.
Značka a jednotný vizuální styl (dotace 3/3)
 
a.
Značka
b.
Jednotný vizuální styl
c.
Merkantilní tiskoviny
d.
Rešerše trhu, konkurence, cílová skupina

7.Reklama a propagace produktu (dotace 3/3)
 
a.Prezentace (moodboardy)
b.
Sazba katalogů, letáků
c.
Tisková příprava
d.Webová prezentace
e.
Zákonitostí vytváření webu

8.Semestrální práce (dotace 0/0)
 
a.
Rešerše trhu, konkurence, cílová skupina
b.
Vytvoření vlastního loga a vizitky
c.
Návrh homepage webu
d.Vytvoření plakátu (případně
další marketingové materiály)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
18 h
konzultace
14 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava prezentace
28 h
zpracování projektů
28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška se skládá z teoretické části (písemná práce, odpovědi na otázky)
a praktické části (zpracované úkoly a jejich ústní obhajoba).
U každého úkolu se hodnotí navržený design a úroveň prezentace.

Výsledné hodnocení sestává z hodnocení písemné práce a zpracovaných pracovních
úkolů. Součástí hodnocení je i prezence na přednáškách a cvičeních a odevzdání
zadaných prací ve stanovených termínech.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích15 %
Vypracování semestrální práce70 %
Absolvování průběžného testu (testů)
5 %
Absolvování závěrečného testu
5 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
5 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HLAVSA, O. -- SEDLÁČEK, F. Typografická písma latinková. 1. vyd. Praha: SNTL, 1957. 451 s.
HLAVSA, O. Typographia 1 : Písmo, ilustrace, kniha. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1976. 351 s.
HLAVSA, O. -- WICK, K. Typographia 2 : Fotosazba. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981. 559 s.
HLAVSA, O. Typographia 3. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 511 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 14. 9. 2020.

Typ výstupu: