Sylabus predmetu ANT2 - Ateliér nábytkové tvorby II (modul D) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ANT2
Název předmětu česky:
Ateliér nábytkové tvorby II (modul D)
Název předmětu anglicky:
Furniture Creation Studio II
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Milan Šimek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50
T412
M. Šimek
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je pokračování výuky tvorby nábytku se zaměřením na praktická cvičení - ateliérovou tvorbu. Studenti jsou dále seznamování se principy a metodami tvůrčí práce formou přednášek spojených s ukázkami konkrétních designérů/architektů. Důraz je kladen na pochopení faktorů nábytkové tvorby a jejich vzájemné působení - ekonomika, konstrukce, materiál, technologie.
 
Obsah předmětu:
1.Nábytkový předmět 3 (dotace 0/6)
2.
Nenábytkový předmět / Grafická práce (dotace 0/3)
3.
Menší nábytkový předmět (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
18 h
konzultace
16 h
výstava
2 h
ateliérová kritika
8 h
klausurní práce
2 h
příprava na průběžné hodnocení
7 h
příprava prezentace24 h
zpracování projektů
7 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na ateliérech - cvičeních (min.80%).
Konzultace k zadaným tématům, včetně rešerše (min. 10 hodin).
Portfolio prací za daný semestr a jeho obhajoba, včetně návrhu posteru formátu B1 (tištěné a elektronické).
Vše výše uvedené jsou požadavky na ukončení předmětu - zápočtu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
UNGERS, L. O architektech: životy, díla, teorie : Alberti, Berlage, Boullée a Ledoux, Le Corbusier, Fischer z Erlachu, Ginzburg, Kahn, Jefferson, Loos, Mies van der Rohe, Palladio, Rossi, Schinkel, Smithsonovi, Ungers, Venturi a Scott-Brownová, Vitruvius, Wren, Wright. Praha: Slovart, 2004. 374 s. ISBN 80-7209-583-8.
DROSTE, M. Bauhaus : 1919-1933 : reforma a avantgarda. [Praha]: Slovart, 2007. 96 s. ISBN 978-3-8228-5174-6.
HALABALA, J. -- JAROŠ, J. -- KOUDELKOVÁ, D. -- CHATRNÝ, J. Jindřích Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně. Brno: Era Brno, 2003. 135 s. ISBN 80-86517-65-9.
Dějiny nábytkového umění IV. Praha: Argo, 2001. 321 s. ISBN 80-7203-339-5.
ADLEROVÁ, A. Český funkcionalismus - Architektura, Bytové zařízení, Užitá grafika 1920-40 (katalog výstavy). Praha: Umprum muzeum Praha, 1978.
Designing interfaces. 1. vyd. Beijing ;: O'Reilly, 331 s. ISBN 0-596-00803-1.
DABNER, D. Grafický design v praxi: [zásady, postupy, projekty]. 1. vyd. Praha: Slovart, 2004. 128 s. ISBN 80-7209-597-8.
The big book of new design ideas. New York : Collins Design, An Imprint of HarperCollins Publishers, 2005. 384 s. ISBN 978-0-06-083309-1.
SIMMONS, J. Kompletní příručka pro designéry. V Praze: Slovart, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7391-151-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření TN Tvorba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: