Sylabus predmetu VTV1 - Východiska tvorby I (modul D, O) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VTV1
Název předmětu česky:
Východiska tvorby I (modul D, O)
Název předmětu anglicky:
Preconditions of Creative Work I.
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Jiří Stádník (cvičící)
Ing. Sarah Szökeová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Milan Šimek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek8.00-8.50P-ATE
Přednáška
Každý týden20
Pátek9.00-10.50P-ATEM. Šimek, J. Stádník, S. SzökeováCvičeníKaždý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení se základními myšlenkovými principy a skutečnostmi, jejichž znalost patří k výchozím předpokladům začátku profesionální tvůtčí designerské práce. Aplikace získaných poznatků v řešených úkolech.
 
Obsah předmětu:
1.
Tvorba, předpoklady a východiska. (dotace 5/1)
 
a.pozorování
b.
Impulzy z pozorování a poznání jiného díla nebo objektu zcela odlišného určení.
c.Pojem inspirace. Inspirace vlastním prožitkem.
d.
Inspirace na základě poznatků z geometrie,matematiky, filosofie a historie,exaktních poznatků o vlastnostech materiálů i konstrukcí
e.
Inspirace budoucí funkcí navrhovaného objektu.
f.
Aktuálnost inspirace přírodou a její význam.

2.
Organizace plochy a prostoru (dotace 3/9)
 
a.
Bod, linie, plocha, prostor
b.
Lidské tělo.Proporční vztahy. Modulor
c.
Zlatý řez.Aplikace principu
d.
Úkol : uplatnění lineární nebo plošné kompozice v návrhu

3.Příroda - matematika - tvoření (dotace 3/9)
 
a.
Nepravidelnosti v přírodě.Benoit Mandelbrot.Fraktály.
b.
Cantotorovo mračno.Kochova vločka.Soběpodobnost
c.
Úkol:prostorová kompozice

4.
Informace (dotace 3/9)
 
a.Získávání poznatků a jejich řazení do souvislostí - předpoklad formování vlastního názoru
b.
Úkol : výběr nejpřínosnějšího nábytkového designu z aktuálních 3let.Vlastní názor,zdůvodnění výběru.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení28 h
příprava prezentace
14 h
zpracování projektů
28 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání zadaných projektů, rozsah dle individuálního zadání - 40%,
ústní zkouška - 60%
2 otázky, témata zadaného projektu a podmínek tvorby
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LIVIO, M. Zlatý řez. Praha: Dokořán, 2006. 256 s. ISBN 80-7363-064-8.
KANDINSKY, V. bod-linie-plocha. praha: TRIÁDA, 2000. 192 s. ISBN 80-86138-16-X.
KADEŘÁVEK, F. Geometrie a umění v dobách minulých. Praha: Půdorys, 1997. 38 s. ISBN 80-900791-5-6.
Fraktály: tvar, náhoda a dimenze. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 206 s. ISBN 80-204-1009-0.
BARROW, J. vesmír plný umění. brno: jota, 2000. 310 s. ISBN 80-7217-097-X.

Doporučená:
odborný časopis moebel interior design
odborný časopis Architectural design
odborný časopis DOMUS
odborný časopis Ottagono

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření PN Prodej nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Zaměření TN Tvorba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: