Sylabus predmetu DDS - Dějiny designu nábytku (modul D, O, V) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DDS
Název předmětu česky:
Dějiny designu nábytku (modul D, O, V)
Název předmětu anglicky: History of Furniture Design
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity), zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
KapacitaPoznámka
Středa
9.00-10.50
B02L. Kanická
Přednáška
Každý týden97spol. s DHST
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání základního přehledu historického vývoje produktového designu se zaměřením na nábytek.
Student by se měl orientovat v základních pojmech, historických obdobích a osobnostech v oblasti průmyslového designu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu (dotace 2/0)
 
a.
Problematika vymezení pojmu design
b.
Predesign, předchůdci v historii

2.
Rozvoj průmyslu v polovině XIX. stol. (dotace 2/0)
 
a.
Před r. 1850
b.
Období 1850 - 1900: řemeslo a umění

3.
Fenomén Thonet, průmyslová revoluce v oblasti nábytku (dotace 2/0)
 
a.Michael Thonet a jeho bratři
b.
Další výrobci ohýbaného nábytku
c.
Odkaz současnosti

4.Užité umění a styly začátku XX. stol. (dotace 4/0)
 
a.
Historizmus počátkem XX. století
b.Secese - Paříž, Vídeň, Anglie, USA
c.
Art Deco
d.
Streamlining

5.Období mezi světovými válkami (dotace 4/0)
 
a.
Modernismus
b.Funkcionalismus a Bauhaus
c.
Futurismus
d.
Český design v období do konce II. sv. války
e.
Vojenství II. světové války a design

6.
Po II. světové válce: 50.- 60. léta XX. stol. (dotace 6/0)
 
a.Skandinávie a přírodní struktury
b.
Poválečná moderna: móda a technologie
c.Brusel: Expo '58
d.
Manželé Eamsovi a jejich odkaz
e.
Pop art, experimenty

7.
70. - 80. léta XX. stol. (dotace 2/0)
 
a.
Post-moderna
b.
Studio Memphis a Ettore Sottsass
c.
High-Tech
d.
Český design

8.
Konec XX. století (dotace 2/0)
 
a.
Globalizace designu a ekologie
b.Futuristické vize
c.
Fenomén individualismu: Philippe Starck

9.
Současné tendence (dotace 2/0)
 
a.Osobnosti světového designu
b.
Současný český design

10.
Opakování a celkové shrnutí (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h12 h
konzultace
6 h6 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
22 h
příprava na průběžný test
10 h10 h
zpracování seminární práce
30 h
34 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání 3 klauzurních prací zpracovaných v semestru, práce je možné odevzdat v tištěné nebo elektronické podobě.
Rozsah 1 práce: min. 4 formáty A4 s obrázky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. 2. vyd. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. 172 s. ISBN 978-80-86863-28-3.
Století designu: Průkopníci designu 20.století. 1. vyd. Praha: Slovart, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.
BRUNECKÝ, P. Historický vývoj nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1993. 228 s. ISBN 80-7157-093-1.
Dějiny nábytkového umění IV. Praha: Argo, 2001. 321 s. ISBN 80-7203-339-5.
GOMBRICH, E H. -- GREGOROVÁ, M. Příběh umění. 2. vyd. Praha: Argo, 1997. 683 s. ISBN 80-204-0685-9.
Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, 544 s. ISBN 80-7209-549-8.
DE MORANT, H. Dějiny užitého umění. Praha: Odeon, 1983.
PILE, J F. A history of interior design. 2. vyd. Hoboken: J. Wiley & Sons, 464 s. ISBN 0-471-46434-1.

Doporučená:
Phaidon design classics. London: Phaidon Press, 2006. 333 s. ISBN 0-7148-4399-7.
Phaidon design classics. London: Phaidon Press, 2006. ISBN 0-7148-4399-7.
Phaidon design classics. London: Phaidon Press, 2006. ISBN 0-7148-4399-7.
CHÂTELET, A. a kol. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2004. 784 s. ISBN 80-7181-936-0.
HALABALA, J. -- JAROŠ, J. -- KOUDELKOVÁ, D. -- CHATRNÝ, J. Jindřích Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně. Brno: Era Brno, 2003. 135 s. ISBN 80-86517-65-9.
Kol. Jan Vaněk 1891-1962: civilizované bydlení pro každého. Brno: Muzeum města Brna, 2008. 182 s. ISBN 978-80-86549-39-2.
ŠIMONÍKOVÁ, J. Svědectví katalogu. Katalog Gebrüder Thonet 1904 -- 2004.2004.
BANG, O. Thonet : Geschichte eines Stuhls. Stuttgart: Hatje, 1979. 135 s. ISBN 3-7757-0154-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření TN Tvorba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Zaměření VN Výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Zaměření PN Prodej nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 28. 7. 2020.

Typ výstupu: