Sylabus predmetu VCC - Výroba nábytku v CAD/CAM (modul D, O, V) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VCC
Název předmětu česky:
Výroba nábytku v CAD/CAM (modul D, O, V)
Název předmětu anglicky:
Manufacture with CAM System
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Lukáš Fictum (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Adam Kořený, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Konstruování nábytku v CAD I
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
17.00-18.50
T413L. Fictum, A. Kořený
Cvičení
Každý týden24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je, seznámení se základními metodami CAD a následně s využíváním moderních softwarových postupů průmyslu 4.0, pro návrh a výrobu nábytku s „výrobní dávkou 1“. Základem předmětu je práce v AutoCAD a praktická práce v softwaru Imos CAD/CAM. AutoCAD je univerzální a celosvětově rozšířený software CAD pro 2D a 3D kreslení a konstruování. Imos CAD/CAM je specializovaný software pro nábytkářský průmysl s úzkou provázaností na technologie CNC a také na online prodej nábytku. Student se seznámí s postupy využívanými v praxi pro propojení kreslní, návrhu, konstrukce a výrobní technologie což je klíčové pro efektivní procesy v podniku.
 
Obsah předmětu:
1.
Seznámení s metodami kreslení v programovém vybavení AutoCAD, základní nastavení a ovládání software (dotace 0/2)
2.
Zvládnutí základních kreslicích nástrojů a možností modifikací (dotace 0/2)
3.
Editace čar, šrafování, kótování, zobrazení (dotace 0/2)
4.
Práce s pomůckami, hladinami, bloky (dotace 0/2)
5.
Práce v modelovém prostoru a tvorba výkresu – prostor výkresu, využití výřezů pro tvorbu výkresu, kótování výkresu (dotace 0/4)
6.
Úvod do specializovaného imos CAD/CAM vytvořením jednoduché zakázky, základní orientace v systému, principy funkce, přehled základních nástrojů (dotace 0/2)
7.
Tvorba konstrukčních principů, vytvoření jednoduchého výrobku (skříňový nábytek) (dotace 0/2)
8.
Práce s tvary, návrh výrobků s tvarovými dílci (dotace 0/2)
9.
Principy propojení s CNC technologií. Základní nastavení CAM a obvyklé potřeby výroby (dotace 0/2)
10.
Výstupy pro výrobu a jejich typy (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na průběžné hodnocení28 h
zpracování projektů
28 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Praktická zkouška zahrnující tvorbu technologie včetně generování drah nástroje, přenos dat ze systému CAM do prostředí CNC stroje - zápočet.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2014: Učebnice. Brno: Computer Press, 2014. 400 s. ISBN 978-80-251-4154-0.
SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.
FILIP, M. AutoCAD Release 13 : Podrobný manuál. 1. vyd. Brno: CCB, 1995. 298 s. ISBN 80-85825-13-9.
SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2017 a 2018. 1. vyd. 535 s. ISBN 978-80-251-4887-7.
KRÁL, P. -- ŠRAJER, J. CNC obráběcí centra. Zemědělská 1, 613 00 Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 79 s. ISBN 978-80-7375-163-0.

Doporučená:
Z IMOS AG. Imos getting started. Herford Imos AG. Herford 2014

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření TN Tvorba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Zaměření VN Výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Zaměření PN Prodej nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 28. 7. 2020.

Typ výstupu: