Sylabus predmetu TTA1 - Tepelná technika (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TTA1
Název předmětu česky:
Tepelná technika
Název předmětu anglicky:
Heat Engineering
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Úterý
13.00-14.50
B23
není určen
Přednáška
Každý týden
60 
Úterý15.00-16.50B514není určenCvičeníKaždý týden
37
výuka probíhá v učebně B23 i B514 - upřesní vyučující
Úterý15.00-16.50B23
není určen
CvičeníKaždý týden
37
výuka probíhá v učebně B23 i B514 - upřesní vyučující
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty základní principy výpočtů v oblasti stavební tepelné techniky. Smyslem kurzu je poskytnout informace o možnostech tepelné ochrany budov, speciálně dřevostaveb.
 
Obsah předmětu:
1.základy aplikovaného sdílení tepla (dotace 2/2)
2.
meteorologie, klimatologie, statistika - využití (dotace 2/2)
3.
vnitřní mikroklima (dotace 2/2)
4.
předpisy tepelné ochrany budov (dotace 2/2)
5.
tepelný odpor, součinitel prostupu tepla (dotace 2/2)
6.
teplotní pole konstrukcí budov (dotace 2/2)
7.
pokles dotykové teploty (dotace 2/2)
8.
přenos hmoty stavební konstrukcí, difůze, kondenzace (dotace 2/2)
9.
teplotní stabilita (dotace 2/2)
10.
transparentní prvky budov (dotace 2/2)
11.energetická náročnost budovy (dotace 2/2)
12.pravidla navrhování konstrukcí (dotace 2/2)
13.
měření v tepelné technice (dotace 2/2)
14.
využití FEM metod (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
16 h
příprava na průběžné hodnocení16 h
zpracování projektů24 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- vypracování programů (zpráva ze dvou laboratorních měření a jednoho výpočetního cvičení), min. účast 75%
Zkouška -- povinná písemná část, ústní dle potřeby, min. úspěšnost 70%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VAVERKA, J. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUTium, 2006. 630 s. ISBN 80-214-2910-0.
ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, 2005. 68 s.
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 56 s.
ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, 2005. 96 s.
ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, 2005. 60 s.

Doporučená:
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy: principy a příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 193 s. Stavitel. ISBN 80-247-1101-X.
TYWONIAK, J. a kol. Nízkoenergetické domy 2: principy a příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 193 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2061-6.
TYWONIAK, J. a kol. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 195 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3832-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: