Sylabus predmetu TNB2 - Technologie výroby nábytku II (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TNB2
Název předmětu česky: Technologie výroby nábytku II
Název předmětu anglicky:
Technology of Furniture Production II
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Poznámka
Úterý7.00-8.50B23
Přednáška
Každý týden
60
spol. s TTVN2
Úterý
10.00-10.50
T27
J. HlavatýCvičeníKaždý týden29 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat přehled o aktuálních technologiích výroby nábytku s ohledem na současné materiály a technické možnosti strojů a zařízení.
 
Obsah předmětu:
1.
TECHNOLOGIE VÝROBY PLOŠNÝCH NÁBYTKOVÝCH DÍLCŮ (dotace 6/3)
 
a.
Charakteristika plošných nábytkových dílců
b.
Technologicky postup výroby plošných nábytkových dílců

2.
TECHNOLOGIE VÝROBY TVAROVANÝCH DÍLCŮ (dotace 2/1)
 
a.Podélné tvarování
b.
Plošné tvarování

3.
DÝHOVÁNI - LEPENÍ (dotace 4/2)
 
a.
Charakteristika dekoračních materiálů, Příprava ploch k dýhování, Zásady dýhování, Lisování, Lisovací tlak, Lisovací teplota, Doba lisování, Technologie lisování ve víceetážových lisech, Technologie lisování v jednoetážových lisech, Lepení fólií technologií lisováním, Lepení fólií technologií kašírováním,
b.
Lepení dekoračních materiálů na tvarované plochy, Lepení dekoračních materiálů na boční plochy, Metoda softforming, Metoda posttforming, Lepení dekoračního materiálu na profilované lišty,

4.
TVAROVÉ A KONSTRUKČNÍ OPRACOVÁNÍ (dotace 4/2)
 
a.
Opracování frézováním, dlabáním, okružováním
b.
Vrtání

5.PŘÍPRAVA POVRCHU (dotace 2/1)
 
a.Broušení, Brousicí prostředky, Základní poznatky o broušení,
b.
Tmelení, Běleni dřeva, Lazurováni, Barveni dřeva, Moření dřeva, Potiskováni,

6.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (dotace 4/2)
 
a.Základní charakteristika nátěrových systémů, Tvorba nátěrového filmu, Nanášeni nátěrových hmot -- máčením, v bubnu, stříkáním, vysokotlaké stříkáni, pneumatické stříkáni, Automatické stříkáni, v elektrostatickém poli, poléváním, navalováním
b.
Sušení a vytvrzování nátěrových hmot -- Fyzikální, Chemické, Metody vytvrzování nátěrových hmot - Vysoušeni a vytvrzováni přímým a nepřímým působením energie,

7.
ÚPRAVA NÁTĚROVÉHO FILMU (dotace 2/1)
 
a.
Broušení nátěrového filmu, Leštěni nátěrového filmu, Matováni nátěrového filmu, Vady vzniklé při nanášeni nátěrových hmot, Vady vzniklé při nanášeni nátěrových hmot, Vady nátěrů při zasychání, Vady přilnavosti nátěrů, Hygiena práce s nátěrovými hmotami, Odolnost povrchu

8.
MONTÁŽ (dotace 2/1)
 
a.
Charakteristika montáže nábytku, Etapy montáže, Spojování lepením, Technologie kolíkových spojů, Spojováni systémem Folding, Mechanické spojování, Technologie šroubováni, Technologie sbíjeni a sponkování, Organizace montážních práci

9.
BALENÍ (dotace 2/1)
 
a.
Charakteristika vybraných způsobů balení, Balení do kartonů, Balení do smršťovacích fólií

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
příprava na zkoušku
16 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
příprava na průběžný test
8 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe18 h
zpracování seminární práce
22 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou přístupu ke zkoušce je absolvování zápočtu a prerekvizit. Zápočet lze získat po vypracování a obhájení semestrálních prací. Zkouška je ústní, jsou položeny 3 otázky z přednášené látky. Každá otázka může být dělena na podotázky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TRÁVNÍK, A. -- SVOBODA, J. Technologické procesy výroby nábytku. Brno: ediční středisko MZLU, 2007. 230 s. ISBN 978-80-7375-056-5.
ZEMIAR, J. Technológia výroby nábytku. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1985. 514 s.
DRÁPELA, J. Výroba nábytku - Technologie. Praha: SNTL, 1980. 488 s.
ZEMIAR, J. a kol. Technológia výroby nábytku. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 286 s. ISBN 978-80-228-2064-6.
BARCÍK, Š. technika pre výrobu nábytku. Zvolen: Vydavatelstvo TU vo Zvolene, 2009. 263 s. ISBN 978-80-228-2055-4.
BRUNECKÝ, P. nábytkářský informační systém.  [online]. 2012. URL: http://www.n-i-s.cz/.
TRÁVNÍK, A. -- JANČOVÁ, V. Technická příprava výroby dřevěného a čalouněného nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 108 s. ISBN 978-80-7375-307-8.

Doporučená:
TRÁVNÍK, A. Technologické operace výroby nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 178 s. ISBN 80-7157-865-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: