Sylabus predmetu KNN3 - Konstrukce nábytku III (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KNN3
Název předmětu česky:
Konstrukce nábytku III
Název předmětu anglicky:
Constructing of Furniture III.
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Eliška Máchová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
8.00-8.50T18Z. HoloušPřednáška
Každý týden
36
Pondělí15.00-16.50T413E. Máchová
Cvičení
Každý týden
19
Úterý
11.00-12.50
T413Z. Holouš
Cvičení
Každý týden
16
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení se s typologií čalouněného nábytku, zkládní tvorbou konstrukcí koster pro čalouněný nábytek, včetně konstrukčních vazeb, spojů a spojovacích součástí jednotlivých prvků.
Praktické zpracování výkresové dokumentace v CAD.
 
Obsah předmětu:
1.
Konstrukce křesel a pohovek pevných - bez funkce. (dotace 0/0)
 
a.Materiály, konstrukční spoje a spojovací součástky.
b.
Konstrukce područek.
c.
Materiály nosné kostry područek.
d.
Používané konstrukční spoje.

2.
Konstrukce nosných koster sedáků. (dotace 0/0)
 
a.
Materiály nosných podkladů sedáků.
b.
Konstrukční spoje a spojovací prostředky.
c.
Vztah způsobu pružení a konstrukce nosných podkladů sedáků.

3.Konstrukce nosných koster opěradel. (dotace 0/0)
 
a.Používané materiály.
b.Konstrukční spoje a spojovací prostředky.
c.Vztah způsobu pružení a čalounění s konstrukčním uspořádáním nosných koster opěradel.

4.
Konstrukce křesel. (dotace 0/0)
 
a.
Typologie.
b.
Konstrukční spoje a materiály.

5.Konstrukce rozkládacích čalouněných výrobků a výrobků s funkcí. (dotace 0/0)
 
a.
Seznámení se s mechanismy rozkládání a s možností změn poloh.
b.Seznámení se s výrobci těchto mechanismů a s kováním pro možnost přenastavení poloh(polohovatelné kování).

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška14 h
cvičení
28 h
konzultace
6 h
příprava na průběžné hodnocení30 h
zpracování seminární práce
6 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
- Předmět ukončen udělením zápočtu.
- Podmínkou udělení zápočtu je:
1) 100%účast na cvičeních s výjimkou pracovní neschopnosti z důvodu nemoci aj. pádných důvodů řádně doložených omluvným dokladem (neschopenka, doklad z úřadu, úmrtní list s účastí na pohřbu aj.)
2) absolvované na daný termín a v pořádku napsané dva semestrální testy na zadanou problematiku v klasifikačním ohodnocení A-E a to s možností jednoho opravného termínu, pro daný test.
3) splněné a na daný termín odevzdané sem.programy (konstrukční výkres s kusovníkem) na zadanou problematiku. Programy jsou zadané v příslušném semestru na začátku probírání daného tématu. Programy, které budou vráceny k opravě či přepracování po termínu odevzdání, musí být nejpozději odevzdány do konce zápočtového týdne
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce nábytku, učební texty.  [online]. 2015. URL: http://user.mendelu.cz/holous/konstrukce_nabytku.pdf.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce nábytku II: konstrukce nosných koster čalouněného nábytku a zkoušky nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 134 s. ISBN 978-80-7509-010-2.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce čalouněného nábytku II: konstrukce nosných koster čalouněného nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 130 s. ISBN 978-80-7375-104-3.
NUTSCH, W. Konstrukce nábytku: nábytek a zabudované skříně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 398 s. ISBN 80-247-0220-7.
NUTSCH, W. Konstrukce v interiéru: vnitřní dveře, dřevěná obložení, vestavěné skříně. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 446 s. ISBN 80-247-1276-8.
HOLOUŠ, Z. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- MÁCHOVÁ, E. Odborné kreslení pro UO Truhlář. Praha: INFORMATORIUM, 2008. 178 s. ISBN 978-80-7333-069-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: